Se alla

Fri rörlighet

Fler som flyttar i Europa

Allt fler människor väljer att röra sig över mellan olika länder: föds i ett land, studerar i ett annat, arbetar i ett tredje och njuter av pensionen i ett fjärde. Liberalerna vill göra det enklare  att röra sig utan att hindras av administrativt krångel och stela regelverk.

Att det är enkelt att flytta mellan EU-länder för att jobba är särskilt viktigt när det råder brist på arbetskraft i vissa länder medan arbetslösheten är hög på andra håll. Vi behöver fler EU-medborgare som väljer att flytta till Sverige för att klara kompetensförsörjningen här.

Liberalerna vill:

  • Enklare att få personnummer i Sverige
  • Ett europeiskt socialförsäkringsnummer
  • E-legitimation i hela EU

ENKLARE ATT FÅ PERSONNUMMER I SVERIGE

Det finns fortfarande många hinder vid flytt inom EU. I Sverige är en av grundbultarna i tillvaron – personnumret – dessvärre svåråtkomligt för inflyttade EU-medborgare. Utan personnummer är det svårt att få anställning, öppna bankkonto och delta fullt ut i det svenska samhället. Reglerna kring personnummer måste snarast ses över så att det blir enklare att flytta hit.

ETT EUROPEISKT SOCIALFÖRSÄKRINGSNUMMER

Liberalerna vill att ett europeiskt socialförsäkringsnummer införs som ska gälla vid sidan av det nationella personnumret. Detta nummer gör det möjligt att enkelt föra över socialförsäkringar mellan länder och Liberalerna vill dessutom se en digital tjänst som visar vad som händer när man flyttar inom EU med exempelvis sin sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pension.

E-LEGITIMATION I HELA EU

Du som svensk ska kunna öppna ett bankkonto i Tyskland utan att det skapar problem, och streamingtjänster och andra digitala tjänster måste vara gränslösa och inte skilja på var i EU tjänsten konsumeras. Detta ska vara lika självklart som det idag är att köpa varor från olika länder i EU. Den gemensamma e-legitimation som är på väg att lanseras i EU är ett viktigt steg på vägen för att skapa en helt harmoniserad inre marknad för både varor och tjänster.

 

Ladda hem som PDF