Se alla

Medborgarskap

Liberalerna vill:

  • Enklare att få personnummer i Sverige
  • Pass ska gälla som ID-handling i alla EU-länder
  • Ett europeiskt socialförsäkringsnummer
  • E-legitimation i hela EU
  • Gemensamt konsulärt stöd utanför EU
Enklare att få personnummer i Sverige

Ett av de största problemen för EU-medborgare i Sverige är att det är alldeles för svårt att få ett svenskt personnummer. Krånglande byråkrati gör ofta att människor tvingas vänta i limbo under månader och år på att få personnummer eller samordningsnummer. Regeringen och Skatteverket måste snarast se till att förenkla reglerna kring personnummer, så att det blir enklare att flytta hit.

Pass ska gälla som ID-handling i alla EU-länder

För att den fria rörligheten ska fungera krävs att pass utfärdade i EU accepteras som legitimation av alla aktörer i alla EU-länderna. Idag tillåts exempelvis banker kräva ytterligare dokumentation av EU-medborgare utan svensk ID-handling för att öppna bankkonto.

Ett europeiskt socialförsäkringsnummer

För att göra det lättare att flytta inom EU vill Liberalerna införa ett europeiskt socialförsäkringsnummer som komplement till nationella personnummer. Numret ska erkännas av alla EU-länders myndigheter och företag såsom banker och hyresvärdar.

E-legitimation i hela EU

Nya regler för e-legitimation i EU har antagits som skapat ett system med ömsesidigt erkännande av nationella e-legitimationer. Tanken är att en den som har en svensk e-legitimation ska identifiera sig digitalt även i andra EU-länder. Liberalerna vill att EU-kommissionen sätter in åtgärder för att säkra att reglerna genomförs och för att öka medvetenheten hos privata aktörer. Skulle systemet visa sig inte vara tillräckligt effektivt ska en gemensam europeisk e-legitimation införas.

Gemensamt konsulärt stöd utanför EU

EU:s medlemsländer har tillsammans över 2 000 ambassader och oräkneligt många konsulat runt om i världen. Samtidigt har inte alla EU-länder representation överallt, vilket försvårar både för EU-medborgare på resa och för den som söker visum till EU. För att effektivisera arbetet och öka antalet platser för konsulär hjälp bör EU:s delegationer förstärkas och ta över det konsulära stödet både till EU-medborgare och till den som söker Schengenvisum.

Ladda hem som PDF