Se alla

Etikett: Sjukvård

Årsrika
3 augusti 2022

Årsrika

Ett grundläggande hinder för årsrikas självständighet och delaktighet är ålderismen. Den finns inom såväl arbetslivet som hälso- och sjukvården och en rad andra områden.…

10 juni 2022

Livets slut på egna villkor

Rätten att leva sitt liv på egna villkor innebär även rätten att besluta i livets slutskede. Idag finns det i Sverige ingen laglig möjlighet…

2 april 2019

Sjukvård

Ett EU som främjar hälsa För att främja människors hälsa i EU måste det ökande vaccineringsmotståndet motverkas. EU ska ta ett större ansvar för…

2 februari 2018

Tandvård

Det är hög tid att ta fram nationella tandvårdsprogram och införa uppsökande verksamhet. Inför testverksamhet där tandvården integreras i vårdkedjan, och inför mobil tandvård.…

Staty av hopkurad person som symboliserar psykisk ohälsa. Mörk siluett.
16 juli 2015

Psykiatri

Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i debatten, trots det är…

Sjukhusmaterial i fokus.
24 juni 2015

Sjukvård

Den som inte är frisk tvingas in i ofrihet. Svensk sjukvård behöver bli bättre; för våra patienter, deras anhöriga och alla de yrkesgrupper som…

Vinöppnare i vinflaska.
24 juni 2015

Alkohol

För många är ett begränsat alkoholbruk en fungerande del av livet. För den som däremot fastnar i ett riskbruk eller missbruk behöver samhället bistå…

24 juni 2015

Abort

Det är kvinnan själv som ska bestämma om hon vill göra abort. Den svenska abortlagen, för vars tillkomst Liberalerna var starkt pådrivande, vilar på…