Se alla

Starbrink (L): Inget fritt val av förskola för ovaccinerade barn

Lördag 29 april 2017

Föräldrar som inte vaccinerar sina barn ska kunna nekas att fritt välja förskola. Det föreslår Liberalernas sjukvårdsgrupp. Förslagen kommer att behandlas på Liberalernas landsmöte i november. Syftet är att förebygga smittspridning och skydda småbarn som är ovaccinerade eller barn som inte kan vaccineras.

– Vaccinationer handlar om att tillsammans skydda oss mot ohälsa och livsfarliga sjukdomar. De föräldrar som väljer bort vacciner för sina barn, borde inte heller kunna räkna med att kunna välja förskola fritt. Vi måste slå vakt om friheten och tryggheten för de barn som av olika skäl

Starbrink (L): Inget fritt val av förskola för ovaccinerade barn