Se alla

Westerholm (L): Äntligen avskaffas vetot mot sprutbytesprogram

Onsdag 11 januari 2017

Idag har riksdagen beslutat att avskaffa möjligheten till kommunala veton mot sprutbytesprogram. Landstingen kommer från och med 1 mars 2017 kunna fatta beslut om sprutbytesprogram efter samråd med ingående kommuner.

– Riksdagens beslut är mycket viktigt och glädjande. Med fler sprutbytesprogram runt om i landet minskar risken för infektionssjukdomar bland missbrukare samtidigt som fler får möjlighet att komma i kontakt med vården. Det säger Barbro Westerholm (L), ledamot i riksdagens socialutskott.

– Det har tagit 20 år från det att övertygande vetenskapligt resultat kom till dagens

Westerholm (L): Äntligen avskaffas vetot mot sprutbytesprogram