Se alla

Sjukvård

Liberalerna vill:

  • Fritt vårdval i Europa
  • Skapa europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar
  • Gemensamma inköp av specialmediciner
Ett EU som främjar hälsa

För att främja människors hälsa i EU måste det ökande vaccineringsmotståndet motverkas. EU ska ta ett större ansvar för att lyfta de enorma hälsofördelar ett generellt vaccinskydd har och vilka faror en minskande vaccintäckning innebär. EU bör även arbeta för att minska rökningen i unionen men det svenska undantaget i tobakslagstiftningen för snus måste värnas.

Fritt vårdval i Europa

Alla svenska patienter har rätt att söka vård i andra EU-länder utan förhandsbesked, men det är ofta svårt och komplicerat. Landstingen och Försäkringskassan bör förbättra informationen om olika vårdgivare och patienters rättigheter. Gemensamma standarder som säkrar patientens intresse behövs för att garantera säkerhet och kvalitet vid vård i annat medlemsland.

Skapa europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar

För människor med sällsynta sjukdomar kan EU göra stor skillnad. Avancerade ovanliga behandlingar kräver erfarenhet och vana som ingen expert kan få genom ett fåtal patienter per år. Därför bör EU inrätta europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar och ovanliga, avancerade behandlingar där patienter från alla EU:s medlemsländer behandlas oavsett var de insjuknat.

Gemensamma inköp av specialmediciner

Genom att mediciner kontrolleras och regleras gemensamt i EU har vi kunnat säkra kvaliteten och sänka priset på medicin i EU. Vissa mediciner köps dock in i så små kvantiteter att läkemedelsbolagen kan agera i en monopolistisk roll gentemot medlemsstaternas sjukvårdssystem. För att få ner priset på dyra specialmediciner bör de upphandlas gemensamt i EU.

Ladda hem som PDF