Se alla

Sjukvård

Gemensam sjukvård för gemensamma utmaningar

Oavsett vart du är i Europa ska du enkelt kunna få bra vård. Med ett och samma recept borde det vara lika enkelt att få tag i sina mediciner i EU som i Sverige. EU behöver också göra mer för personer med sällsynta sjukdomar.

Idag är det ofta svårt att söka vård i ett annat EU-land, och behovet av enklare regler blir smärtsamt tydligt när man blir sjuk utomlands. Många är dessutom omedvetna om möjligheten att söka vård i andra EU-länder finns, och det är svårt att hämta ut sina receptbelagda mediciner när man reser eftersom recept ofta inte godkänns på annat än inhemska apotek. Samtidigt visade unionen sin styrka under pandemin, när vi gemensamt köpte in och fördelade vaccin till alla EU:s medborgare.

Liberalerna vill:

  • Gemensamma standarder för tillgången till vård, behandling och e-recept 
  • Europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar
  • Gemensam upphandling av specialmediciner

GEMENSAMMA STANDARDER FÖR TILLGÅNGEN TILL VÅRD, BEHANDLING OCH E-RECEPT 

Det ska bli enklare att söka vård i andra EU-länder som svensk. Det gäller oavsett om det är fysisk vård eller digital. Det behöver bli möjligt för alla att utnyttja den här rättigheten som vi redan har, så att fler kan få tillgång till god vård. Tillsammans med det ska vi ta fram gemensamma standarder som garanterar din säkerhet och kvalitet när du får vård i andra länder. Liberalerna vill se ett gemensamt system för e-recept så att det blir möjligt att hämta ut medicin på apotek var man än befinner sig i EU.

EUROPEISKA SPECIALISTCENTRA FÖR SÄLLSYNTA SJUKDOMAR 

För människor med sällsynta sjukdomar kan EU göra stor skillnad. Avancerade ovanliga behandlingar kräver erfarenhet och vana som ingen expert kan få genom ett fåtal patienter per år. Därför bör EU inrätta europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar och ovanliga, avancerade behandlingar där patienter från alla EU:s medlemsländer kan behandlas oavsett var de insjuknat.

GEMENSAM UPPHANDLING AV SPECIALMEDICINER

Genom att mediciner kontrolleras och regleras gemensamt i EU har vi kunnat säkra kvaliteten och sänka priset på medicin i EU. Vissa mediciner köps dock in i så små kvantiteter att läkemedelsbolagen kan agera i en monopolistisk roll gentemot medlemsstaternas sjukvårdssystem. För att få ner priset på dyra specialmediciner bör de upphandlas gemensamt i EU – på samma sätt som EU gjorde med vaccin under Covidpandemin.

Ladda hem som PDF