Se alla

L: Inför reklamationsrätt på dålig vård – och låt IVO stänga vårdenheter

Måndag 20 mars 2017

Alla patienter i Sverige ska kunna lita på att få rätt vård, och att all deras vård utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. I Liberalernas förslag till ny sjukvårdspolitik föreslås att patienter får rätt att reklamera felaktig vård. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska kunna stänga enskilda vårdverksamheter. Legitimerad personal ska ha krav på sig att agera omdömesgillt även utanför arbetsplatsen. Vid misstanke om felbehandling ska legitimation och förskrivningsrätt tillfälligt dras in.
– När vi är sjuka och behöver vård är vi beroende av att vårdpersonalen agerar professionellt

L: Inför reklamationsrätt på dålig vård – och låt IVO stänga vårdenheter