Se alla

Etikett: Infrastruktur

Humla pollinerar.
24 mars 2022

Biobränslen

Biobränslen som produceras hållbart har stor potential att ersätta fossila bränslen. En stor del av industrins, transportsektorns och fjärrvärmens användning av fossila bränslen är…

Flygplansspår i skyn.
24 mars 2022

Elektrobränslen

Elektrobränslen görs av infångad koldioxid och vätgas. De ersätter bensin, diesel och flygfotogen. Maskiner och fordon som redan finns kan fortsätta användas utan klimatpåverkan.…

2 april 2019

Vägtrafik

Klimatsmarta vägar Samtliga vägtransporter i EU ska så snart som möjligt vara helt fossilfria. För att nå det målet bör ett säljstopp för fossildrivna…

2 april 2019

Upphovsrätt

Modern upphovsrätt för både skapare och användare Tack vare upphovsrätten kan de som skapar kultur äga sin konst, ta betalt och bestämma över sina…

2 april 2019

Tåg

Gör det lättare att åka tåg Den som vill resa i Europa finner sig ofta hänvisad till flyget eftersom det ofta kan vara dyrt,…

2 april 2019

Sjöfart

Sjötransport ett miljövalsalternativ Ur klimatsynpunkt är det bra att transportera stora godsflöden på vatten i förhållande till t.ex. väg. Liberalerna vi inte sätta stopp…

2 april 2019

Regionalpolitik

En modern regionalpolitik För ett konkurrenskraftigt EU krävs att alla delar av unionen växer ekonomiskt. Det är dock inte bidrag som skapar tillväxt och…

2 april 2019

Nätneutralitet

Färre gränser för digitala tjänster Idag har det blivit enklare att använda digitala tjänster som Spotify eller Netflix när man reser i unionen genom…

29 mars 2019

Flyg

Klimatsmart flygreglering, renare luft Vi vill se en europeisk flygskatt. Även flyget måste bära sina klimatkostnader. Det är orimligt att flygets bränsle inte beskattas…

29 mars 2019

Digitalisering

Smidiga regler för den digitala ekonomin Vi vill skapa en europeisk miljö där delningsekonomi, e-handel och digitala tjänster kan växa. Det är bra för…

29 mars 2019

Digitala rättigheter

EU-förslag Samtliga nya EU-förslag ska analyseras ur ett integritetsperspektiv. Åtgärder på EU-nivå som inskränker den personliga integriteten får endast vidtas om ett motstående intresse…

29 mars 2019

Dataskydd

Värna dataskyddet Vi lever i en värld där våra personuppgifter i allt större utsträckning kommersialiseras. En ny dataskyddsförordning (GDPR) har antagits som gäller för…