Se alla

Digitalisering & AI

Dra nytta av digitaliseringens fördelar

Vi vill att EU drar nytta av digitaliseringens fördelar och bli världens första uppkopplade kontinent. EU ska minska importberoendet av av mineraler och komponenter till digitala produkter från Kina och andra diktaturer. Rätt reglerad blir AI ett viktigt verktyg för medborgarna – och vi kan motverka försök att destabilisera demokratin.

Ryska trollfabriker, cyberhot, cyberattacker och cyberkrigföring hotar dagligen EU och dess medlemsstater och vi är helt beroende av import från Kina när det gäller digitala komponenter och import av mineraler som bryts av barnarbetare under usla förhållanden i afrikanska gruvor. Här behöver EU kliva fram.

Liberalerna vill:

  • EU ska bli världens första helt uppkopplade kontinent.
  • Brottsbekämpning och integritet ska gå hand i hand.
  • EU måste bryta importberoendet av kinesisk teknik.
  • Rätt reglerad innebär AI positiv nytta för medborgarna i EU.

 

GÖR EU TILL EN UPPKOPPLAD KONTINENT

Vi vill att Europa ska bli en uppkopplad kontinent där individer och företag kan dra maximal nytta av digitaliseringen. EU:s roll ska vara att bidra till att digital infrastruktur byggs ut så att den kommer alla till del och få på plats standarder som gynnar innovation och att tjänsterna utnyttjas på bästa sätt.

BRYT BEROENDET AV KINESISK TEKNIK 

EU:s beroende av kinesisk teknik måste brytas. Vi ska säkra att europeiska företag har tillgång till viktiga mineraler och annat råmaterial, mikrochips, halvledare och annan teknik som är avgörande för den digitala omställningen. Det innebär rejäla satsningar på forskning och snabbare tillståndsprocesser. Men tillgång till kritiska produkter säkras också genom att EU förhandlar fler frihandelsavtal med demokratiska länder runt om i världen.

RÄTT REGLERAD GÖR AI NYTTA

Artificiell intelligens kommer att spela en allt större roll och EU måste se till att både kunna utnyttja möjligheterna och minimera de negativa effekterna – samtidigt som vi håller jämna steg med Kina i utvecklingen. Lagstiftningen behöver vara flexibel och teknikneutral, och se till att även små- och medelstora företag och inte bara de stora digitala jättarna får del av AI-teknikens alla fördelar. Liberalerna vill att EU antar en europeisk AI-säkerhetsstrategi för att skydda samhället från att genom exempelvis desinformation och cyberattacker destabilisera demokratiska samhällen.

BROTTSBEKÄMPNING OCH INTEGRITET SKA GÅ HAND I HAND

EU måste följa den tekniska utvecklingen så att det som är olagligt också är det på nätet. Samtidigt som vi skärper brottsbekämpning ska personlig integritet och yttrandefrihet värnas.

Ladda hem som PDF