Se alla

Digitalisering

Liberalerna vill:

  • Smidiga regler för den digitala ekonomin
  • Främja den digitala konkurrensen
  • Inför ett rättsligt ramverk för ny digital teknologi

 

Smidiga regler för den digitala ekonomin

Vi vill skapa en europeisk miljö där delningsekonomi, e-handel och digitala tjänster kan växa. Det är bra för EU:s konsumenter, och helt avgörande för jobb och tillväxt. Liberalerna vill se gemensamma, smidiga regelverk kring plattformars ansvar, e-handel och artificiell intelligens. En gränsöverskridande marknad fungerar dåligt med många olika nationella regler. Överreglering som hindrar innovation måste undvikas.

Främja den digitala konkurrensen

Om den digitala inre marknaden ska fungera, får inte de stora aktörerna missbruka sin ställning genom att exempelvis hindra konkurrenter. Under nästa mandatperiod måste kommissionen fortsätta att agera aktivt för att värna konsumenternas intressen och rättvis konkurrens på det digitala området.

Inför ett rättsligt ramverk för ny digital teknologi

EU ska säkra att fördelarna med ny digital teknik inte hindras av lapptäcken av nationella regelverk. Därför bör EU som första region i världen skapa ett stabilt och brett rättsligt ramverk för ny teknologi som till exempel blockchain (som skapar säkra och effektiva databaser genom att informationen delas upp i block som finns på olika datorer samtidigt) och artificiell intelligens (AI) samt för digitala plattformar (exempelvis uthyrningssajter och sociala medier). Reglerna måste baseras på mycket noggranna studier och utvärderingar samt vara teknikneutrala för att inte riskera att begränsa innovation och nya idéer.

Ladda hem som PDF