Se alla
Ung elever sittandes koncentrerad vid skolbänk.

Särskolan

Permanent och utvecklad särskola med fokus på kunskap

Kunskap är biljetten vidare i livet. Vi vill att alla barn ska ha rätt att lära och utvecklas. Särskolan ger elever med utvecklingsstörning möjlighet att studera efter egna förutsättningar. Det ska alltid ske en utredning innan placering på särskola. Vi vill utveckla och förbättra särskolan.

Liberalerna vill:

  • Vi vill behålla särskolan som skolform
  • Särskolan ska inte vara en återvändsgränd

UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA SÄRSKOLAN

I särskolan får elever med utvecklingsstörning undervisning som är anpassad efter deras förutsättningar. Fokus ska vara på kunskap, alla barn har rätt att lära sig och utvecklas. Vi vill utveckla och förbättra särskolan, inte avveckla den.

FÖRÄLDRAR SKA KUNNA VÄLJA SKOLFORM

Föräldrar till ett barn med utvecklingsstörning ska kunna välja om barnet ska gå i särskola eller integrerat i den ”vanliga” skolan. Stödet ska vara lika bra i båda skolformerna. Då behöver utbildningen av lärare och skolledare förbättras. Grund- och gymnasiesärskolor ska finnas i eller nära andra skolor och eleverna ska kunna delta i varandras aktiviteter.

SÄRSKOLAN SKA INTE VARA EN ÅTERVÄNDSGRÄND

Idag är det svårt för den som har gått i gymnasiesärskolan att studera vidare. De flesta utbildningsvägar är stängda, och det är svårt för studenterna att läsa i så högt tempo att de kan få studiemedel. Det behövs fler anpassade utbildningar och reglerna för studiestöd behöver anpassas.

Ladda hem som PDF