Vår politik

  • Sexköp ska fortsätta vara förbjudet.
  • Vi vill förbättra arbetet mot människohandel.
  • Vi vill bygga ut hjälpen till prostituerade som vill bryta med sin tillvaro.
  • Ge fler offer för människohandeln permanent uppehållstillstånd i Sverige.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Prostitution är aldrig okej

Människor som säljer sex måste få hjälp att komma ur prostitutionen. Den som köper sex av en annan människa ska straffas. Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och hur den kan bekämpas. Sexköpslagen är bra och talar om att samhället inte accepterar prostitution. Det är samtidigt viktigt att kombinera den med insatser för att nå och hjälpa de som är prostituerade.

Insatser för sexköparna

Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför det är viktigt att också nå sexköparna med insatser. Vi behöver ta fram fler metoder för att utveckla arbetet mot sexköparna.