Vår politik 

  • Vi vill att EU ska samarbeta för fler jobb.

 

  • Vi försvarar den fria rörligheten för arbetstagare.

 

  • Vi vill att den inre marknaden fördjupas och stöder ett frihandelsavtal mellan EU och USA.

 

  • EU ska ersätta fossila bränslen med koldioxidneutrala energislag som kärnkraft och förnybar energi.

 

  • Medlemsländerna ska respektera mänskliga rättigheter. De som bryter mot de lagstadgade rättigheterna ska bestraffas.

 

  • Vi vill inrätta ett Europas FBI, en europeisk polisstyrka mot allvarliga och gränsöverskridande brott.

 

  • EU ska ha starkare djurskydd och en modern jordbrukspolitik.

 

  • Vi vill att EU:s jordbruksstöd ska avvecklas och istället ska miljö- och landskapsvården utvecklas.

 

  • Vi vill införa en gemensam koldioxidskatt i EU.

 

  • Vi vill att Sverige går med i bankunionen och finanspakten

 

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Liberalerna är Sveriges mest Europavänliga parti

Tillsammans blir Europas länder friare, rikare och tryggare. Vi tror på det europeiska samarbetets möjligheter att lösa de problem som medlemsstaterna är för små för att klara på egen hand. Vi vill förverkliga idén om ett Europa där demokrati och välfärd förenas med en dynamisk ekonomi och kultur.

Reformera Europiska unionen

EU måste reformeras. Samarbetet ska bli tätare på vissa områden, men då måste EU syssla mindre med annat. Demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomi, handel, migration, brottsbekämpning och hållbar utveckling är några av de frågor som Europa ska fokusera på.

Effektivisera EU

EU behöver ingen gemensam politik för kulturfrågor, turism och media. Dessa områden ska länderna sköta själva. Jordbrukspolitiken ska moderniseras genom att de ekonomiska direktstöden avvecklas och stöd till miljö och landskapsvård utvecklas.

Liberalerna vill också att Europaparlamentet slutar flytta mellan Bryssel och Strasbourg och ministerrådet mellan Bryssel och Luxembourg. Det är onödigt slöseri med tid och resurser.

Samarbete för jobb och tillväxt

Vi vill behålla den fria rörligheten. Arbetstagare från andra EU-länder ska ha det grundläggande skydd som finns i svenska lagar och kollektivavtal. Av Sveriges export går 70 procent till EU och om jobben ska bli fler måste vi göra det ännu enklare att handla över gränserna, både varor och tjänster. EU måste fortsätta minska reglerna för små och medelstora företag. Vi vill att Sverige lanserar ett tjänsteinitiativ för att fullt ut skapa en inre marknad för tjänster.

Slå vakt om värderingarna

EU-kommissionen ska granska att alla länder som är medlemmar i EU respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Om länder bryter mot rättigheterna ska kommissionen kunna dra dem inför EU-domstolen. Brott ska kunna leda till indragning av EU-stöd och i extrema fall till indragen rösträtt i rådet.

Ett tolerant EU

EU ska arbeta aktivt för att förebygga och bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. Diskrimineringen av HBTQ-personer i Europa måste upphöra. Antisemitism, antiziganism och islamofobi har ingen plats i EU.

Ladda hem som PDF