Vår politik

  • Förenkla bostadsbyggandet. Friare regler och snabbare processer leder till fler och billigare bostäder.
  • Förkorta överklagandeprocessen och se över möjligheterna till att begränsa kommunala särkrav.
  • Vi vill förbättra arbetet med att ge hemlösa tak över huvudet.
  • Utveckla systemet för hur hyrorna bestäms. Utveckla bruksvärdessystemet i dagens bostadsbestånd. Tillåt fri hyressättning i nybyggda hyreshus.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bygg fler bostäder

Det måste byggas fler bostäder i Sverige. För att öka byggandet måste konkurrensen inom byggsektorn öka. Byggregler måste förenklas och, överklagandeprocessen förkortas. Subventioner ger inget långsiktigt stabilt bostadsbyggande. Därför säger vi nej till storskaliga statliga subventioner till byggbranschen.

Mer makt över ditt boende

Vi vill att du ska få mer makt över ditt boende. De hyresgäster som vill ska få ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Bostadsrätten ger ökat inflytande och ökat ansvar. Liberalerna vill också att du som hyr ditt boende ska få större möjlighet att påverka innehållet i ditt hyreskontrakt och på så sätt kunna påverka din hyra. För den som flyttar in i ett helt nybyggt hus ska frihyressättning tillåtas, men under hela perioden som hyresgästen bor kvar ska hen ha ett starkt besittningsskydd och skydd mot oförutsägbara hyreshöjningar.

Fler ägarlägenheter

Vi vill ha fler ägarlägenheter och göra det möjligt att omvandla befintliga bostäder till denna upplåtelseform. Vi vill också att ägarlägenheter ska få samma villkor för uthyrning som ägarformer i småhus.