Vår politik

  • Förenkla bostadsbyggandet. Friare regler och snabbare processer leder till fler och billigare bostäder.
  • Inför ett skattegynnat bosparande till den som vill spara till sin första egna bostad.
  • Slopa de dyra och ineffektiva byggsubventionerna, och ge i stället mer pengar till hushåll med låga inkomster.
  • Tillåt fri hyressättning i nybyggda hyreshus. I äldre hyreshus ska läget kunna påverka hyran mer än i dag.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Öppna bostadsmarknaden för fler

Det är svårt att komma in på bostadsmarknaden, och problemet blir bara värre. Det är också mycket dyrare att bygga hus i Sverige än i våra grannländer. Det visar att systemet inte fungerar. Vi vill öppna bostadsmarknaden, förenkla reglerna och öka konkurrensen. Då kan fler få plats och fler hus kan byggas.

Friare regler ger fler bostäder

Att bygga bostäder är en krånglig och utdragen process. Vi vill fortsätta förenkla byggreglerna och ta bort onödig byråkrati som försenar byggandet. Överklagandeprocessen ska förkortas. Fler enklare om- och tillbyggnader ska kunna göras utan bygglov.

Bosparande till första egna bostaden

Vi vill göra det lättare att spara ihop pengar till kontantinsatsen till den första egna bostaden. Därför vill vi införa ett skattegynnat bosparande. Det skulle betyda mycket för att minska klyftorna på bostadsmarknaden och göra att fler har råd att köpa en bostad, både unga och andra.

Stödet ska gå till dig som bor – inte till byggbolagen

Det är viktigt att alla har möjlighet att bo någonstans, även den som har svag ekonomi. Men att hälla dyra subventioner på kommuner och byggare är helt fel metod. Då hamnar stödet i fickorna på byggbolagen, inte hos den som behöver pengarna. Vi slopar byggsubventionerna, och höjer i stället bostadsbidragen till barnfamiljer och bostadstilläggen till pensionärer.

Mer konsumentmakt på hyresmarknaden

Vi vill att du ska få mer makt över ditt boende. Du som är hyresgäst ska få större möjlighet att påverka innehållet i ditt hyreskontrakt och på så sätt påverka din hyra. Det är rimligt att hyresrätter i attraktiva lägen har högre hyra. För den som flyttar in i ett helt nybyggt hus ska fri hyressättning tillåtas, men under hela perioden som hyresgästen bor kvar ska hen ha ett starkt besittningsskydd och skydd mot oförutsägbara hyreshöjningar.

Fler ägarlägenheter

Ägarlägenheter är en ny boendeform som gör att det kan bli mer mångfald på bostadsmarknaden. Vi vill få ett mer blandat bostadsbestånd, till exempel i gamla miljonprogramsområden där det i dag bara finns hyresrätter. Därför vill vi att det ska vara möjligt att omvandla enstaka hyresrätter till ägarlägenheter, medan andra hyresgäster kan fortsätta hyra av hyresvärden.

Ladda hem som PDF