Vår politik

  • Det behövs 5000 fler poliser för att stärka polisens närvaro i hela Sverige.
  • Inför 2000 kommunala trygghetsvakter som kan hjälpa polisen.
  • Högre polischefer ska vara poliser i grunden.
  • Riv upp stora delar av polisreformen
  • Skapa ett europeiskt FBI, så att polisen kan arbeta lika internationellt som brottslingarna.
  • Vi vill att lagstiftningen ska ha starka garantier för rättssäkerhet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Verklig frihet kräver trygghet

Vi är ett av de länder i Europa som har lägst polistäthet. Polisen har fått svårt att klara närvaron i hela Sverige och många utsatta bostadsområden har blivit otrygga. Därför vill Liberalerna ha 5000 fler poliser inom fem till sju år. Utbyggnaden ska stärka polisens närvaro i hela Sverige, både i utsatta stadsdelar i storstäderna och på landsbygden.

Statliga pengar till kommunala trygghetsvakter

Det tar tid att utbilda fler poliser. Därför vill vi ge bidrag till kommuner så att fler ordningsvakter kan anställas. De kommunala trygghetsvakterna ska samverka med polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta kommuner ska prioriteras.

Bättre möjligheter till kompetensutveckling och kvalificerad vidareutbildning

För att öka antalet poliser måste fler söka sig till yrket och färre lämna. Det krävs högre lön för att locka fler till yrket och för att få fler att stanna kvar. Liberalerna har föreslagit en löneökning med 4 000 kronor i månaden. Men det behövs också goda arbetsvillkor med god utbildning för att möta dagens och morgondagens kriminalitet. Poliser ska ges bättre möjligheter till kompetensutveckling och kvalificerad vidareutbildning för att stanna och utveckla sig i yrket.

Högre polischefer ska vara poliser i grunden

I de flesta yrken är det självklart att högre chefer själva tillhör professionen. En sjukhuschef är oftast själv läkare, en regementschef är officer och en rektor är lärare. Inom polisen är det däremot vanligt att höga chefer inte är poliser i grunden. Det skapar ofta en förtroendeklyfta mellan högre ledning och andra anställda.

Vi tycker att högre polischefer ska ha polisiär bakgrund. Det ökar karriärmöjligheterna inom yrket och det innebär att förtroendeklyftan minskar.

Riv upp stora delar av polisreformen

Polisreformen består av flera delar. Den omfattande överbyråkratisering som genomförts måste rullas tillbaka. Avsikten var att drygt 20 länspolismyndigheter skulle avskaffas och ersättas med sju polisregioner. Men i verkligheten har de sju regionerna inrättats, men länspolismyndigheterna har blivit kvar under namnet polisområden. Antalet poliser som arbetar i kontorsbefattningar har ökat kraftigt och poliserna i yttre tjänst har blivit färre. Alltför många specialenheter har slagits sönder och beslutsbefogenheterna är oklara.

Att all polisverksamhet i Sverige är inordnad i en gemensam myndighet är en önskvärd effekt av polisreformen och det ska bestå.

Stärkt internationellt samarbete

Den grova, organiserade brottsligheten är mycket allvarlig. Vi vill öka de nationella resurserna för att bekämpa denna brottslighet var den än dyker upp. Dessutom måste det europeiska samarbetet byggas ut. Vi vill att EU:s polissamarbete Europol utvecklas till en stark kraft mot gränsöverskridande grov brottslighet. Ett Europas FBI.