Se alla
Fåglar flygandes i solnedgång.

Invandring / migration

Öppenhet bygger Sverige

Världen blir bättre när människor reser och flyttar mellan länder. Liberaler vill att människor ska kunna forma sina liv och följa sina drömmar. Men om integrationen ska fungera och välfärden hålla, måste flykting- och invandringspolitiken bygga på både humanism och realism.

Liberalerna vill:

  • Öppenhet gör vårt land rikare
  • Sverige behöver fler som flyttar hit för att jobba och studera
  • Vi vill förenkla för arbetskraftsinvandring både till Sverige och EU
  • Människor som jobbar och gör rätt för sig ska inte utvisas
  • Människor på flykt måste få stöd och hjälp av omvärlden
  • Sverige och Europa ska stå upp för en human och solidarisk asylpolitik

INVANDRING TILL SVERIGE GER OSS STORA MÖJLIGHETER

Det är bra att människor kommer till vårt land för att jobba och studera. I dag bor här människor med rötter från världens alla hörn, här talas alla större språk. Det gör vårt land rikare och ger oss större möjligheter på en global marknad. Vi behöver bli fler som jobbar och bidrar till välfärden.

HUMANISM OCH REALISM

Invandring är också en avvägning mellan målkonflikter. Den fria rörligheten är bra, för världen, Sverige och enskilda individer. Och när krig, förföljelse och fattigdom tvingar människor på flykt, har vi ett medmänskligt ansvar för varandra. Samtidigt går det inte att förena helt öppna gränser med ett välfärdssamhälle där alla i ett land har samma rättigheter, eller en fungerande integration där nya svenskar får en chans att hitta bostad, jobb och en plats i samhället. Att reglera invandringen är därför nödvändigt. Avvägningen kan vara svår. Den som söker sig hit har ofta satsat allt på att starta ett nytt liv. Ett avslag är alltid att krossa en människas dröm.  Och ändå måste vi prioritera. När så många människor är i behov av hjälp måste vi fokusera på dem som har skyddsskäl. 

RÄTT ATT SÖKA ASYL – OCH HJÄLP ATT ÅTERVÄNDA

Dagens flyktingströmmar saknar motstycke i historien. Omvärlden måste öka stödet till flyktingar och till de hjälporganisationer som finns i konfliktområden. Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen som Sverige och EU har att följa. Vi vill ha gemensamma asylregler inom EU, och de europeiska länderna ska tillsammans ta ett betydligt större ansvar än idag. 

Det måste bli lättare för framför allt föräldrar och barn att återförenas. Vi vill se snabbare handläggning och ökade insatser för att hjälpa människor att återvända om de inte får uppehållstillstånd. Det är ohållbart med den växande gruppen av papperslösa som fastnar i ett skuggsamhälle.

MER ARBETSKRAFTS- OCH FÖRETAGSINVANDRING

Sverige ska vara ett attraktivt land för människor med viktig kompetens. Svenska företag ska kunna anställa specialister och toppstudenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet. Därför måste krångliga regler och långa väntetider bort. Vi vill öppna ännu mer för invandring av arbetskraft och företag till både Sverige och EU. Människor som arbetar ska inte utvisas på grund av stelbenta regler.

Ladda hem som PDF