Vår politik

  • Jakt är en viktig del av naturvården
  • Vi värnar den biologiska mångfalden och livskraftiga viltstammar
  • Vi vill både värna biologisk mångfald och minska rovdjursskador
  • Vi vill ha en rovdjursförvaltning med bred förankring, särskilt bland boende i rovdjurstäta områden
  • Vi ska leva upp till vårt EU-åtagande att skydda hotade djurstammar
  • Förvaltningen av våra stora rovdjur ska, så långt möjligt, ligga på nationell nivå
  • Fler ska kunna bli jägare
  • Förbättrade möjligheter för handel med viltkött
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Jakt är naturligt

Jakt är ett naturligt sätt att vårda naturen. Vi värnar den biologiska mångfalden och livskraftiga viltstammar.

Rovdjursförvaltning med bred förankring

Vi vill både värna biologisk mångfald och minska rovdjursskador. Sverige ska ha livskraftiga stammar av alla de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn. Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta och det är viktigt med dialog och bred förankring, särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden. Skyddsjakt och selektiv jakt ska vara möjlig för att förhindra oacceptabla rovdjursskador i tamdjurshållningen. Det är viktigt att följa EU:s art- och habitat-direktiv, men de måste anpassas när viltstammarna utvecklas.

Sverige ska bestämma

Vi ska leva upp till vårt åtagande som EU-medlemmar att skydda hotade djurstammar, och också behålla rovdjursförvaltningen på svensk nivå. Vi vill att artskyddets starka ställning ska vara kvar. I en framtida förändring av direktiven vill vi att Sverige ska ges större möjlighet att själva avgöra klassificeringen av hotade arter men det får inte innebära en ambitionssänkning vad gäller artskyddet.

Fler jägare

Fler bör uppmuntras, även kvinnor och unga, att delta i viltvård och jakt. Organisationer och studieförbundens kursutbud spelar en stor roll när det gäller att få fler att jaga. Även web-baserade verktyg kan göra jakten mer tillgänglig. Tillgång till jaktmarker och övningsskytte är viktigt.

Handel med viltkött

Vi vill se förbättrade möjligheter för handel med viltkött, som svarar mot konsumenternas efterfrågan. Detta gäller inte minst kött från vildsvin. Reglerna behöver förenklas samtidigt som vi upprätthåller tillräckligt bra livsmedelssäkerhet.

Ladda hem som PDF