Vår politik

  • Sverige ska tillsammans med fler EU-länder solidariskt delar på ansvaret för asylsökande
  • Handläggningstiderna för asylansökningar måste bli kortare
  • Vi vill förenkla för arbetskraftsinvandring både till Sverige och EU
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Vi värnar asylrätten

Vi kan inte stillatigande se på när kvinnor, män och barn riskerar sina liv i överfulla båtar på Medelhavet. För Liberalerna är det en självklarhet att Sverige ska ge skydd åt människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck. Men det räcker inte att Sverige och ett fåtal andra länder inom EU tar sitt ansvar. Vi behöver ett stärkt gemensamt europeiskt asylsystem som innebär att vi tillsammans kan höja nivån på asylmottagandet i alla medlemsländer. Då kommer vi kunna erbjuda ett värdigt skydd till fler människor i behov av det. EU:s gemensamma asylpolitik måste utvecklas vidare och utgå från humanitet och solidaritet.

Mer arbetskrafts- och företagsinvandring

Liberalerna har medverkat till att det har blivit lättare att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Arbetskraftsinvandring är bra för företagen och tillväxten, vilket ger mer pengar till statskassan. Svenska företag ska kunna anställa specialister och toppstudenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet. Därför måste krångliga regler och långa väntetider bort. Vi vill öppna upp ännu mer för arbetskrafts- och företagarinvandring till både Sverige och EU.