Vår politik

  • Elever och föräldrar ska kunna välja skola
  • Fler elever ska få möjlighet att göra ett skolval
  • Friskolor ska vara tillåtna
  • Höga kvalitetskrav ska råda för alla skolor – oavsett huvudman
  • Både kommunala och fristående skolor som inte uppfyller kraven ska kunna stängas
  • Kommunerna ska inte kunna hindra etablering av friskolor

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

LIBERALERNA STÅR UPP FÖR DIN MÖJLIGHET ATT VÄLJA SKOLA

Det är värdefullt för alla elever och föräldrar att själva kunna välja skola. Det kan finnas många skäl till att en elev föredrar en särskild skola. Det kan handla om allt ifrån att en elev vill gå på en skola med en särskild profil, eller vill byta från en skola som hen inte trivs på. Liberalerna vill att alla, oavsett tjocklek på plånboken, ska ha möjlighet att välja skola. För att underlätta skolvalet för alla bör kommunerna inrätta en gemensamt administrerad kö där alla kommunala skolor och friskolor ingår.

HÖGRE KVALITETSKRAV OCH SKÄRPTA REGLER

Liberalerna har aktivt bidragit till att skärpa kraven på friskolorna. Tydligare krav ska ställas på vem som ska kunna starta och driva friskolor. Tvångsförvaltning och nedläggning av förskolor eller skolor som inte klarar sitt uppdrag eller bryter mot lagen ska snabbt kunna genomföras, oavsett huvudman.

INGET KOMMUNALT VETO MOT FRISKOLOR

Socialdemokraterna vill att kommunpolitikerna ska kunna säga nej till en friskola som vill etablera sig i kommunen. Liberalerna anser att ett sådant kommunalt veto ger för mycket makt till kommunpolitikerna. I skollagen står det redan att den som vill starta en friskola kan nekas tillstånd från Skolinspektionen om det inte finns tillräckligt med elever och om inte kvalitetskraven uppfylls.

Ladda hem som PDF