Vår politik

  • Aktivt skolval där alla föräldrar och elever ges möjlighet att välja skola
  • Skolpeng som följer elevens val gör att alla kan välja skola oavsett tjocklek på plånboken
  • Vinstdrivande företag ska kunna driva skolor
  • Skolor som inte uppfyller lag- och kvalitetskrav ska snabbare kunna stängas
  • Kommunerna ska inte kunna hindra etablering av friskolor
  • Nyanlända elever ska ges möjlighet att gå i friskolor

 

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Aktivt skolval gynnar alla elever

Det är värdefullt för alla elever och föräldrar att själva kunna välja skola. Den som föredrar en annan pedagogik eller inte trivs i sin nuvarande skola ska ha möjlighet att välja eller utan byråkratiskt krångel byta till en annan kommunal skola eller friskola. Det aktiva skolvalet för alla bidrar till ökad pedagogisk mångfald, nöjdare elever och högre kvalitet i undervisningen.

Skolvalet motverkar segregation

Innan det fria skolvalet infördes placerades eleverna i närmaste skola. Kommunpolitikerna, inte eleverna och föräldrarna, bestämde vilken skola de skulle gå i. Många städer är segregerade, vilket gjorde att också skolan blev segregerad när eleverna inte kunde välja en annan skola än den närmaste. Liberalerna arbetade aktivt för att ändra detta. Med dagens skolpeng som följer eleven till den skola denne väljer kan alla välja skola oavsett tjocklek på plånboken.

Högre kvalitetskrav och skärpta regler

Liberalerna har aktivt bidragit till att skärpa kraven på friskolorna. Tydligare krav ska ställas på vem som ska kunna starta och driva friskolor. Tvångsförvaltning och nedläggning av förskolor eller skolor som inte klarar sitt uppdrag eller bryter mot lagen ska snabbt kunna genomföras, oavsett huvudman.

Under Liberalernas ledning slöts en överenskommelse om friskolorna 2013 där Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet enades om krav på ökad kommunal insyn i friskolorna, att meddelarskydd och offentlighetsprincip ska gälla för anställda i friskolor och att Skolinspektionens granskning ska bli hårdare och intensifieras.

Inget kommunalt veto mot friskolor

Socialdemokraterna vill att kommunpolitikerna ska kunna säga nej till en friskola som vill etablera sig i kommunen. Liberalerna anser att ett sådant kommunalt veto ger för mycket makt till kommunpolitikerna. I skollagen står det redan att den som vill starta en friskola kan nekas tillstånd från Skolinspektionen om det inte finns tillräckligt med elever och om inte kvalitetskraven uppfylls.

Inget vinstförbud

Vinstdrivande företag ska kunna driva skolor. Däremot ska friskolor som har betydande brister i kvalitet inte kunna dela ut vinster till ägarna. Långsiktigt ägande ska gynnas och kvalitetskraven höjas.

Gemensam kö

För att underlätta det aktiva skolvalet för alla bör kommunerna inrätta en gemensamt administrerad kö där alla kommunala skolor och friskolor ingår.

Ladda hem som PDF