Vår politik

  • Det fria skolvalet ska utvecklas till ett aktivt skolval där alla föräldrar och elever ges möjlighet att välja skola.
  • Genom en skolpeng som följer elevens val kan elever och föräldrar välja skola oavsett tjockleken på deras plånböcker. Skolpengens storlek kan variera efter elevens behov.
  • Kvalitet och valfrihet ska värnas. Fristående förskolor och skolor ska drivas av seriösa ägare med långsiktigt ägaransvar. Dåliga skolor ska kunna stängas.
  • Vinstdrivande företag ska kunna äga skolor om kvalitetskraven uppfylls och de tar ett långsiktigt ägaransvar. Kommunerna ska inte kunna hindra etablering av friskolor. Nyanlända elever ska ges möjlighet att gå i friskolor.

 

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Du ska få välja oavsett om du är fattig eller rik

Det är värdefullt för alla elever och föräldrar att själva välja skola. Därför vill vi ha ett fritt skolval. Om du föredrar en annan pedagogik för att lyckas bättre eller inte trivs ska du ha möjlighet att byta till en kommunal eller friskola. Det kan vara till en annan kommunal skola eller till en friskola. Skolvalet bidrar till ökad pedagogisk mångfald. En skolpeng som följer elevens val är en förutsättning för att valfriheten garanteras.

Friskolorna är här för att stanna

Innan det fria skolvalet infördes placerades eleverna i närmaste skola. Många städer är segregerade, vilket gjorde att också skolan blev segregerad. Kommunpolitikernas indelning av kommunen avgjorde vilken skola en elev skulle gå på. I dag går många elever i en fristående skola istället för i en kommunal. Friskolorna är här för att stanna.

Skärpta regler behövs

Vi har aktivt bidragit till att skärpa kraven på friskolorna. De ursprungliga reglerna var inte tillräckliga tydliga. Friskolor ska följa samma regler som kommunala skolor. Alliansregeringen inrättade Skolinspektionen som granskar skolorna så att de uppfyller kvalitetskraven och följer läroplanens värdegrund.

Bättre kvalitetskrav

Kommunala och fristående skolor som inte klarar kvalitetskraven ska stängas. Under Liberalernas ledning slöts en överenskommelse om friskolorna. Alliansens fyra partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet enades om att ägarnas lämplighet och långsiktighet ska prövas hårdare, att meddelarskydd och offentlighetsprincip ska gälla för anställda i friskolor och att Skolinspektionens granskning ska bli hårdare och intensifieras.

INGET KOMMUNALT VETO mot friskolor

Socialdemokraterna vill att en kommun ska kunna säga nej till en friskola som vill etablera sig i kommunen. Vi tycker att ett sådant kommunalt veto ger för mycket makt till kommunpolitikerna. I skollagen står det redan att den som vill starta en friskola kan nekas tillstånd från Skolinspektionen om det inte finns tillräckligt med elever. Det är tillräckligt.