Liberalernas ekonomiska vårmotion

Det går bra för svensk ekonomi. Hjulen snurrar i högkonjunkturen. Men alla märker inte av de goda tiderna. Liberalernas vårbudget 2017 innehåller satsningar för att öka tryggheten, ge elever studiero och göra fler människor självständiga. Kunskap som...

Otillräcklig skolkommission

Skolan är avgörande för våra barns framtid och för deras livschanser och möjligheter. Det är kunskap som ger fler barn friheten att lyckas i skolan. Efter decennier av kunskapsfall i den svenska skolan kunde vi i höstas se ett trendbrott då...