Se alla

Vi prioriterar skolan – skjuter till 500 miljoner kronor

Söndag 7 april 2024

En bra skolgång stärker barns och ungas framtidsutsikter och möjligheter att bygga ett liv. Det förebygger utanförskap, kriminalitet och ohälsa. Men skolan fungerar inte utan lärare som varje dag arbetar för att ge barn kunskaperna som krävs för att bygga sitt eget liv.

Den ekonomiska situationen i samhället har pressat skolorna hårt och runt om i landet larmas det om varsel. Därför prioriterar Liberalerna skolan med ett av de största tillskotten i en vårändringsbudget under de senaste 20 åren: 500 miljoner kronor. Det motsvarar drygt 1300 lärartjänster i ett halvår.

Vi vet att detta inte är tillräckligt. Det är inte en mirakelkur som kommer att lösa alla problem, men det är ett tillskott som kan lätta på den ekonomiska bördan. Framöver fortsätter Liberalerna som Sveriges skolparti vårt arbete med att återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna.