Se alla

Liberalernas EU-vallöfte: EU ska agera mot barns skärmtid

Lördag 9 mars 2024

Barn och ungas problematiska skärmtid på sociala medier måste minskas. Liberalerna vill därför som första svenska parti att sociala medier för barn ska klassas som en skadlig produkt – med inspiration från hur EU behandlar tobaksbolagen.

Liberalerna välkomnar digitalisering, men den måste ske genomtänkt. Tre av fyra barn på lågstadiet använder sociala medier dagligen. Studier visar att skärmtiden tränger undan barns sömn och rörelse. Exempelvis så använder sex av tio barn i högstadiet mobilen på natten. Att inte sova leder till höjda risker för ångestbesvär och depression. Åtta av tio barn rör inte på sig tillräckligt.

Skärmtiden riskerar också att leda till en sämre skolgång. Behovet av att ständigt vara uppkopplad gör att elever får svårt att fokusera på skolarbetet. Den ständiga jakten på dopaminkickar leder till att koncentrationsförmågan minskar.

EU har påbörjat ett välkommet regleringsarbete genom Digital Services Act (DSA). Det tar dock i huvudsak sikte på innehållet – Liberalerna menar att sociala medie-plattformarna i sig behöver klassas som skadliga produkter för barn på EU-nivå. Det är viktigt att beakta försiktighetsprincipen i frågor som berör barns hälsa. Politiken måste granska och behandla nätjättarna på liknande sätt som den en gång tog sig an tobaksbolagen.

Nyhet: Liberalerna vill att EU ska agera mot barns skärmtid genom att klassa det som en skadlig produkt

Genom att klassa sociala medier som skadliga produkter för barn på EU-nivå öppnar det
för att reglera dem hårdare. Vi vill se:
1. Föräldragodkännande – barn ska inte kunna starta sociala mediekonton utan föräldrars godkännande
2. Nattlås – sociala medier för barn ska som utgångspunkt inte fungera nattetid om en förälder inte anger annat.