Se alla

Liberalerna vill minska barns skärmtid

Tisdag 12 mars 2024

Det behövs en kulturförändring i samhällets syn på barns tillgång till skärmar. I skolan och på fritiden. Nätjättar som Snapchat och Tiktok måste börja jobba med föräldrarna – inte emot dem. Liberalerna agerar nu mot barns skärmberoende. 

För mycket skärmtid har negativa konsekvenser för barn. Skärmanvändningen bidrar till försämrad inlärning, sämre språkutveckling och koncentrationssvårigheter. Många föräldrar känner en oro över barnens skärmtid och i många hem är det en ständig källa till familjebråk. 

Därför lägger nu Liberalerna i regeringen om politiken, med mobilfria dagar i skolan, lagstiftning för att alla elever ska ha rätt till skolböcker av hög kvalitet och stopp för ogenomtänkt användning av skärm i förskola och skola. Istället satsar vi stort på riktiga böcker till eleverna, barn lär sig bäst med papper och penna.

Skärm- och sociala medierberoende är på väg att bli ett folkhälsoproblem som drabbar barnen även utanför skolan.

Sociala medier tar mer och mer plats i barns liv – tre av fyra barn på lågstadiet använder sociala medier dagligen. I åldersgruppen 9-12 år använder 12 procent sociala medier mer än tre timmar per dag, en ökning med 400 procent sedan 2018 enligt Mediemyndigheten. Och forskarnas larm är att vuxenvärlden måste reagera. 

Därför vill Liberalerna: 

Sätta stopp för barns nattskrollande. För många barn fastnar i sociala medier istället för att sova på nätterna. Långt fler ungdomar lägger sig efter klockan 23 en vardag nu jämfört med hur det var på 1980-talet. Sömnbristen riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa och sämre skolresultat. Därför vill Liberalerna ge föräldrar bättre verktyg till föräldrar genom att grundinställningen ska vara att stora plattformar, spel och streamingtjänster är nedstängda för barn nattetid om inte föräldrar anger något annat.

Att målsmans godkännande ska krävas för att barn ska gå med i sociala medier. Allt mer tyder på att för hög användning av sociala medier inte är bra för barn. Sociala medier är beroendeframkallande och fulla med skadliga ideal. Makten ska ligga hos föräldrarna, inte teknikjättarna. Liberalerna vill därför att det ska krävas målsmans godkännande för att gå med i sociala medier. 

Inrätta en inrätta expertkommitté för att se över barns skärmanvändning. Efter inspiration av Frankrikes president Emmanuel Macron vill vi tillsätta en expertkommitté för att ta ett brett grepp om ungas skärmanvändning och nå en sund reglering av användning av skärmar för barn.

Mobilfria skoldagar. Mobilerna i skolan stör även när de inte används på lektionerna. Istället för att snacka med kompisarna och spela pingis fastnar många elever med näsan i mobilen. Vi vill att skolan ska vara en motvikt mot Tiktokhjärnan. 

Läs mer:

L vill ha barnlås på mobiler – inga sociala medier efter klockan 23.00 https://sverigesradio.se/artikel/l-vill-infora-barnlas-pa-mobiler-inga-sociala-medier-efter-klockan-23-00 Liberalerna vill begränsa ungas användning av sociala medierhttps://www.dn.se/sverige/liberalerna-vill-begransa-ungas-anvandning-av-sociala-medier/ 

Nya råd: Små barn ska inte använda skärmar alls https://www.dn.se/sverige/nya-rad-sma-barn-ska-inte-anvanda-skarmar-alls/ 

Forskarlarm: Ta ifrån barnet mobilen på natten https://www.dn.se/sverige/forskarlarm-ta-ifran-barnet-mobilen-pa-natten/ 

Regeringen tar bort kravet på skärmar i förskolanhttps://www.dn.se/sverige/regeringen-tar-bort-krav-pa-skarmar-i-forskolan/ 

Grundskolan ska bli helt mobilfri
Tidöpartierna överens: Grundskolan ska bli helt mobilfri – DN.se