Se alla

Liberalerna vill att offentlighetsprincipen ska gälla i alla skolor

Torsdag 11 april 2024

Det finns flera stora problem med dagens friskolesystem. Friskolor har högre andel obehöriga lärare, lägre lärartäthet, sämre ställt med skolbibliotek och större problem med fuskbetyg. Vi har även sett flera exempel där skolpengen har gått till helt andra saker än elevernas utbildning. De drivkrafter som i dag finns i friskolesystemet gynnar varken elever eller skolsystemet i sin helhet. Det är uppenbart att friskolesystemet måste helrenoveras i grunden.

Liberalerna vill därför att offentlighetsprincipen ska gälla i alla friskolor. En ökad insyn är avgörande för att vi ska kunna granska och följa hur våra offentliga medel används. Oavsett om det är en kommunal eller fristående skola ska föräldrar och elever vara trygga i att eleverna har tillgång till en bra utbildning.