Se alla

Liberalerna vill införa en europeisk stopplag mot kärnkraftsnedläggningar

Onsdag 24 april 2024

EU-kommissionen behöver ges veto att stoppa medlemsländers kärnkraftsnedläggningar som skadar övriga medlemmar i unionen. En sådan lagstiftning hade kunnat stoppa de grönas nedläggningar de senaste tio åren.

Reaktornedläggningarna i Tyskland och Sverige sedan 2005 motsvarar en årlig minskning i elproduktionen lika stor som hela svenska elkonsumtionen (ca. 170 TWh/år). Hela Europa hade varit i mycket bättre skick att stå emot Putins energikrig om de reaktorerna fortfarande varit igång. Dessutom har det varit en katastrof för klimatet.

– Det finns inga ursäkter för länder att lägga ned fullt fungerande kärnkraft. Det gör oss sårbarare, höjer elpriser och för Europa längre bort från klimatmålen. Det är dags att stoppa kärnkraftsnedläggningarna, säger Liberalernas partiledare Johan Pehrson.

Över hela unionen finns det partier som går till val på att lägga ned kärnkraft – både Spanien och Belgien planerar för  nedläggningar. Det som Miljöpartiet varit ansvariga för i Sverige får inte hända igen. Om vi har gemensamma klimatmål måste vi också ha gemensam politik för att nå dem, och medlemsländer ska inte medvetet kunna sabotera EU:s energimarknad eller möjligheter att ställa om.

På grund av att elmarknaden är så integrerad blir resultatet att de länder som lagt ned sin kärnkraft åker snålskjuts på grannar som behållit den. En nedläggning drabbar alltså inte bara den egna befolkningen.

Liberalerna vill utforma EU-kommissionens befogenheter inspirerat av den lagstiftning som idag ger kommissionen mandat att  agera i vissa konkurrensfrågor.