Se alla

Utvidgning

Samarbete i EU är centralt för den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Europa. Därför bör EU fortsätta att utvidgas.Västra Balkan ska få fortsatt stöd för att på sikt ska kunna bli medlemmar i EU. En färdplan för ukrainskt EU-medlemskap bör initieras.

Liberalerna vill:

  • Fortsatt stöd till utvidgningen på Västra Balkan
  • Färdplan för ukrainskt EU-medlemskap
  • Stärk det östra partnerskapet med fokus på demokratiutveckling
Fundamentala principer för utvidgningen av EU

Liberalerna menar att EU-medlemskap ska vara möjligt för de europeiska länder som respekterar demokrati och mänskliga rättigheter, har en fungerande rättsstat, marknadsekonomi samt förmåga att genomföra EU:s lagstiftning. Möjligheten till EU-medlemskap skapar ett incitament för viktiga reformer, och EU ska aktivt stödja kandidatländernas reformarbete. Desto fler vi blir, desto bättre.

Fortsätt hjälpa till utvidgningen på Västra Balkan

Liberalerna vill se en fortsatt utvidgning av EU. EU måste därför fortsätta erbjuda ekonomiskt stöd och kapacitetsbyggande i utbyte mot demokratiska framsteg för att länderna på Västra Balkan på sikt ska kunna inneha ett EU-medlemskap. Samtidigt måste EU driva en tydlig linje att alla högt ställda krav för medlemskap behöver uppfyllas för bevilja ett medlemskap. Det förutsätter omfattande ekonomiska reformer, ett gediget reformarbete av rättsstaten och stark kamp mot korruption. Vid medlemskap måste länderna acceptera fortsatt granskning av hur rättsstatens principer och respekten för mänskliga rättigheter efterlevs.

En tydlig plan för ukrainskt EU-medlemskap

Rysslands agerande i Ukraina är rättsvidrigt och strider mot såväl internationell och ukrainsk rätt. En eventuell framtida ansökan om EU-medlemskap från Ukraina ska behandlas enligt en särskild färdplan som kombineras med kraftfulla stödinsatser för demokratibyggande och ekonomiska reformer.

Stärk det östra partnerskapet med fokus på demokratiutveckling

För EU:s grannländer i öst, med undantag för Ryssland, krävs ett långsiktigt och omfattande samarbete där målet är fullvärdigt EU-medlemskap. EU har ett viktigt ansvar i att stötta demokratisk utveckling i bland annat Ukraina, Georgien och Belarus. Visumtvånget ska avskaffas och EU:s utbytesprogram ska gälla för partnerskapsländerna. Genom omfattande frihandelsavtal kan EU skapa ytterligare incitament till viktiga steg mot demokrati.

Ladda hem som PDF