Se alla

Utvidgning

Fler länder ska med i EU

Samarbete i EU är centralt för den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Europa. Därför bör EU fortsätta att utvidgas. Länderna på västra Balkan ska få fortsatt stöd för att på sikt kunna bli medlemmar i EU. Liberalerna vill att förhandlingarna med Ukraina och Moldavien snabbas på, och att länderna steg för steg bjuds in till EU-samarbetet.

Att fler länder aktivt väljer att söka sig till EU är avgörande. Ryssland och Kina har systematiskt ökat sitt inflytande över EU:s närområde, och det har gått så långt att Ryssland genomfört en fullskalig invasion av Ukraina. Därför är det viktigt att fler länder blir en del av den europeiska familjen av demokratier istället för att hamna i klorna på auktoritära regimer.

Liberalerna vill:

  • Tydlig plan för ukrainskt EU-medlemskap 
  • Fortsatt stöd till utvidgningen på Västra Balkan
  • Stegvis integration för kandidatländer
  • Avbryt medlemsförhandlingar med Turkiet

TYDLIG PLAN FÖR UKRAINSKT EU-MEDLEMSKAP

Nu förhandlar Ukraina och Moldavien om EU-medlemskap och vi vill se en tydlig färdplan, där länderna stegvis blir en del av EU:s säkerhetspolitiska samarbete och den inre marknaden. Redan tidigt i förhandlingsprocessen bör länderna få observatörsstatus i Europaparlamentet och övriga EU-institutioner. Med rätt stöd och incitament kommer både Ukraina och Moldavien att steg för steg uppfylla de höga krav som ställs för att upptas som fullvärdiga EU-medlemmar.

FORTSATT STÖD TILL UTVIDGNINGEN PÅ VÄSTRA BALKAN

EU måste fortsätta stötta länderna på Västra Balkan för att de på sikt ska kunna gå med i EU. Samtidigt behöver EU fortsätta driva på för omfattande ekonomiska reformer, stärkt rättsstat och korruptionsarbete för att medlemskap ska kunna beviljas för dessa länder.

STEGVIS INTEGRATION FÖR FRAMTIDA EU-LÄNDER

För att bibehålla kraft i förhandlingsprocesserna bör EU övergå till en princip om “stegvis integration”. Det innebär att ett kandidatland steg för steg erbjuds delar i medlemskapet i takt med att olika förhandlingskapitel stängs, enligt tydligt uppsatta kriterier. På samma sätt bör processen snabbt avbrytas eller backas tillbaka när utvecklingen i ett land går åt fel håll. Vid medlemskap måste länderna även acceptera fortsatt granskning av hur rättsstatens principer och respekten för mänskliga rättigheter efterlevs.

AVBRYT FÖRHANDLINGARNA MED TURKIET

Den auktoritära utvecklingen i Turkiet har inneburit att utvecklingen kring demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter snabbt gått långt åt fel håll. Turkiet står långt ifrån ett EU-medlemskap och av den anledningen anser Liberalerna att förhandlingarna mellan EU och Turkiet bör avbrytas permanent.

 

Ladda hem som PDF