Se alla

Jämställd arbetsmarknad

I Liberalernas Europa ska varje människa ha möjlighet att styra sitt liv. Vi är stolta över att Sverige är ett av världens mest jämställda länder – och vill använda EU-samarbetet för att hela Europa ska ta steg mot ökad jämställdhet.

Liberalerna vill:

  • Cash is queen – fler kvinnor i arbete
  • EU bör uppmuntra till avskaffad sambeskattning
  • Europa måste ta tillvara äldre personer i arbetskraften
  • EU bör uppmuntra till satsningar på barn- och äldreomsorg
  • Nästa EU-kommission ska vara jämställd
Europa måste ta vara på alla människors potential

Alla människor ska ha möjlighet att delta i samhällslivet och forma sitt eget liv. Men fortfarande arbetar bara runt 65 procent av kvinnorna i Europa. Det är inte acceptabelt. Ett liberalt Europa låter varje människa nå sin fulla potential. Ett sådant Europa är fullt av möjligheter och skapar välstånd.

Fler kvinnor i arbete

Fler av Europas kvinnor måste få ökad ekonomisk frihet att styra sina liv och fler måste jobba för att bidra till tillväxt och välfärd. EU:s länder har inte råd att ha världens bäst utbildade hemmafruar. Att både kvinnor och män lönearbetar är avgörande både för individens ekonomiska frihet och för EU:s ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. EU bör uppmuntra medlemsländerna till avskaffad sambeskattning och satsningar på barn- och äldreomsorg.

En beredskap att möta den demografiska utmaningen

Europa har en åldrande befolkning vilket innebär att allt färre arbetande i framtiden kommer att behöva försörja en ökande andel äldre. Alla EU:s medlemsländer måste ta sitt ansvar för att garantera långsiktigt hållbara pensionssystem, för att undvika statsfinansiella kriser som riskerar att spilla över till andra länder. Europas länder måste också bli bättre på att tillvarata äldre personer i arbetskraften.

Jämn könsfördelning i EU:s institutioner

Precis som i Sverige ska Europas väljare kunna kräva att deras företrädare är goda förebilder. Därför är det självklart att EU:s institutioner ska sträva efter jämn könsfördelning både när det gäller anställda och förtroendevalda. Sverige bör utöver detta, med respekt för fördragen, arbeta för att nästa EU-kommission ska vara jämställd.

Ladda hem som PDF