Se alla

Jämställdhet

För ett mer jämställt EU

I Liberalernas Europa ska varje människa ha möjlighet att styra sitt liv. Vi är stolta över att Sverige är ett av världens mest jämställda länder – och vill använda EU-samarbetet för att hela Europa ska ta steg mot ökad jämställdhet. Ska vi lösa kompetensförsörjningen framöver så har Europa inte råd att ha världens bäst utbildade hemmafruar. Fler kvinnor behöver komma in på arbetsmarknaden.

I många EU-länder råder stor ojämställdhet på arbetsmarknaden, och fortfarande yrkesarbetar i genomsnitt bara knappt 70 procent av kvinnorna i EU. Tillgången till barn- och äldreomsorg av god kvalitet är låg och ofta väldigt dyr, vilket gör att det ofta inte ens är lönsamt för två föräldrar att yrkesarbeta. Ett sådant slöseri med humankapital hotar tillväxten och gör att EU riskerar att sacka efter. Kvinnors och flickors rättigheter sätts på undantag när flera EU-länder, till exempel Malta och Polen, har infört restriktiva abortlagar. Den grundläggande rätten till fri och säker abort måste garanteras i alla EU-länder.

Liberalerna vill:

  • Fler kvinnor i arbete
  • Jämn könsfördelning i EU:s institutioner
  • Grundlagsskydda aborträtten i hela EU
  • Nästa EU-kommission ska vara jämställd

FLER KVINNOR I ARBETE

Fler kvinnor i Europa måste få ökad ekonomisk frihet att styra sina liv och fler måste jobba för att bidra till tillväxt och välfärd. EU:s länder har inte råd att ha världens bäst utbildade hemmafruar. Att kvinnor, liksom män, arbetar är avgörande både för individens ekonomiska frihet och för EU:s ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. EU bör uppmuntra medlemsländerna att genomföra viktiga reformer som avskaffad sambeskattning och satsningar på barn- och äldreomsorg.

JÄMN KÖNSFÖRDELNING I EU:S INSTITUTIONER

Lika många kvinnor som män i EU:s institutioner ska eftersträvas både gällande personal och förtroendevalda. Sverige bör, med respekt för fördragen, arbeta för att nästa EU-kommission ska vara jämställd.

GRUNDLAGSSKYDDA ABORTRÄTTEN I HELA EU

Liberalerna vill att rätten till fri abort grundlagsskyddas i hela EU och skrivs in i EU:s stadga för grundläggande rättigheter. Så länge som rätten till fri abort respekteras, är det viktigt att varje EU-land själv ansvarar för sin egen lagstiftning, eftersom vi aldrig kan acceptera att ett medlemsland tvingas införa strängare regler. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska utan risk för repressalier ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land.

Ladda hem som PDF