Se alla

Högre utbildning och validering

Liberalerna vill:

  • Gör kunskapen tillgänglig med digitalisering
  • System för att erkänna och jämföra gymnasial utbildning i EU

 

Gör kunskapen tillgänglig med digitalisering

När fler får tillgång till internet skapas nya möjligheter för tillgång till utbildning. Open Access-utbildning finns redan vid flera ledande universitet i världen och europeiska skolor kan inte tillåtas halka efter. EU bör inrätta en öppen webbportal där statliga universitet, samt frivilligt deltagande privata lärosäten, när så är möjligt laddar upp forskning, föreläsningar och annat undervisningsmaterial.

System för att erkänna och jämföra gymnasial utbildning i EU

Idag finns inget system för att jämföra gymnasiebetyg mellan medlemsländerna vilket skapar problem för den som söker en högskoleutbildning i annat land. För att kunna jämföra betyg och dessutom ge information om brister i utbildningssystemen bör ett system för att jämföra gymnasiebetyg inrättas i EU.

Ladda hem som PDF