Se alla

Högre utbildning

Kunskapsunionen EU

Högre utbildning och forskning är ett uttryck för människans kunskapssökande och längtan efter att förstå mer om sig själv och om sin omvärld. Den bidrar till både individens utveckling och kritiska tänkande samt samhällelig och ekonomisk utveckling i hela EU.

Inom EU ryms några av världens bästa universitet och studenter från hela världen söker sig till Europa för sin högre utbildning samtidigt som många studenter rör sig inom unionen för att studera och bo på en annan plats än sitt hemland. Det är bra att vi rör oss över gränserna, men för många studenter är processen krånglig och oöverblickbar – Liberalerna vill göra kunskap mer tillgänglig och göra det enklare att studera i EU.

Liberalerna vill:

  • Fler svenskar i EU:s studentutbyte Erasmus+
  • Gör kunskapen tillgänglig med digitalisering
  • System för att erkänna och jämföra gymnasial utbildning i EU

 

FLER SVENSKAR I EU:S STUDENTUTBYTE ERASMUS+

Möjligheten att studera i ett annat medlemsland är ett konkret exempel på hur den fria rörligheten berikar livet för tusentals européer. Men våra studenter hör till dem som i lägst utsträckning deltar i EU:s utbytesprogram. Detta måste ändras och fler utbildningar i Sverige, även yrkesutbildningar, måste öppna upp möjligheten för att deras studenter ska kunna delta i utbytesprogrammet.

 GÖR KUNSKAPEN TILLGÄNGLIG MED DIGITALISERING

När fler får tillgång till internet skapas nya möjligheter för tillgång till utbildning. Open Access-utbildning finns redan vid flera ledande universitet i världen och europeiska skolor kan inte tillåtas halka efter. EU bör inrätta en öppen webbportal där statliga universitet, samt frivilligt deltagande privata lärosäten, när så är möjligt laddar upp forskning, föreläsningar och annat undervisningsmaterial.

SYSTEM FÖR ATT ERKÄNNA OCH JÄMFÖRA GYMNASIAL UTBILDNING I EU

Idag finns inget system för att jämföra gymnasiebetyg mellan medlemsländerna vilket skapar problem för den som söker en högskoleutbildning i ett annat land. För att kunna jämföra betyg och dessutom ge information om brister i utbildningssystemen bör ett system för att jämföra gymnasiebetyg inrättas i EU.

Ladda hem som PDF