Se alla

Forskning

Liberalerna vill:

  • Europeiska excellenscentra för forskning
  • Satsa på gemensam forskningsinfrastruktur
  • Gör det enklare att söka medel från EU:s forskningsprogram
Europeiska excellenscentra för forskning

Vi vill göra det möjligt att på europeisk nivå ge långsiktigt stöd till spjutspetsforskning genom riktade stöd för att möjliggöra rekryteringar av världsledande forskare som ges bästa tänkbara förutsättningar. Dessa excellenscentrum bör utgöra nav i samarbeten mellan ledande lärosäten inom samma områden, både inom och utanför unionens gränser.

Satsa på gemensam forskningsinfrastruktur

Många anläggningar som krävs för världsledande spjutspetsforskning är så dyra och komplicerade att bygga att det inte är rimligt att flera medlemsländer samtidigt satsar på att bygga liknande anläggningar. Genom att koordinera och gemensamt finansiera denna typ av infrastruktur kan vi se till att forskare i Europa får tillgång till den bästa infrastrukturen till en rimlig kostnad för skattebetalarna.

Gör det enklare att söka medel från EU:s forskningsprogram

Det är idag alldeles för krångligt att söka medel ur EU:s forskningsprogram. För att se till att de bästa forskarna och projekten får ta del av stöden måste ansökningsprocesserna förenklas.  Europaparlamentet har tidigare föreslagit många förenklingar som inte genomförts. Det är hög tid att införliva dessa i nästa forskningsprogram.

Ladda hem som PDF