Se alla

Forskning

Forskning ska göra EU världsledande

Forskning är avgörande för Europas utveckling och vår världsdels konkurrenskraft globalt. Vi vill att Europa ska vara en världsledande och innovativ kontinent vad gäller klimatomställningen, batterier, kärnkraft och artificiell intelligens. Liberalerna vill förbättra forskningens förutsättningar genom att prioritera kvalitet och långsiktighet. En större del av EU:s budget ska läggas på forskning och innovation.

Liberalerna vill:

  • Europeiska excellenscentra för forskning
  • Satsa på gemensam forskningsinfrastruktur
  • Gör det enklare att söka medel från EU:s forskningsprogram
  • Högre utbildning och kunskap ska bli lättillgänglig för fler

EUROPEISKA EXCELLENSCENTRA FÖR FORSKNING

Vi vill göra det möjligt att på EU-nivå ge riktat, långsiktigt stöd till spjutspetsforskning för att möjliggöra rekryteringar av världsledande forskare som ges bästa tänkbara förutsättningar. På så sätt kan vi skapa europeiska excellenscentra, som utgör nav i samarbeten mellan ledande lärosäten inom samma områden, både inom och utanför unionens gränser.

SATSA PÅ GEMENSAM FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Många anläggningar som krävs för världsledande spjutspetsforskning är så dyra och komplicerade att bygga att det inte är rimligt att flera EU-länder samtidigt satsar på att bygga var och en för sig. Genom att samordna och gemensamt finansiera denna typ av infrastruktur kan vi se till att forskare i Europa får tillgång till den bästa infrastrukturen till en rimlig kostnad för skattebetalarna.

GÖR DET ENKLARE ATT SÖKA MEDEL FRÅN EU:S FORSKNINGSPROGRAM

Det är idag alldeles för krångligt att söka medel ur EU:s forskningsprogram. För att se till att de bästa forskarna och projekten får ta del av stöden måste ansökningsprocesserna förenklas.  Europaparlamentet har tidigare föreslagit många förenklingar som inte genomförts. Det är hög tid att införliva dessa i nästa forskningsprogram.

HÖGRE UTBILDNING OCH KUNSKAP SKA BLI LÄTTILLGÄNGLIG FÖR FLER

När fler får tillgång till internet skapas nya möjligheter för tillgång till utbildning. Open Access-utbildning finns redan vid flera ledande universitet i världen och europeiska skolor kan inte tillåtas halka efter. EU bör inrätta en öppen webbportal där statliga universitet, samt frivilligt deltagande privata lärosäten, när så är möjligt laddar upp forskning, föreläsningar och annat undervisningsmaterial.

Ladda hem som PDF