Se alla

Demokrati inom EU

Gör EU mer demokratiskt

För att EU-samarbetet ska fungera måste de lagar och regler som beslutats alltid genomföras snabbt och korrekt i medlemsländerna. Europaparlamentet – som är medborgarnas röst – ska få en starkare roll, och det måste bli enklare att fatta beslut i ministerrådet.

EU ska finnas till för Europas medborgare. Idag finns det däremot ett tydligt demokratiskt underskott i EU, som gör att de lagar och regler som stiftas inte alltid upplevs som legitima. Därför behöver EU göras mer demokratiskt, så att svenska medborgare känner ett förtroende för beslutsfattandet, både nationellt och i Europa. 

Liberalerna vill:

  • Europaparlamentet ska få rätt att föreslå nya lagar
  • Avskaffa vetorätten i ministerrådet
  • Inför transnationella listor till Europaparlamentet.
  • Agera mot länder som inte genomför EU-beslut

STÄRK EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet saknar i dag rätten att själv initiera lagstiftning utan måste invänta lagförslag från EU-kommissionen. I fall där EU-kommissionen vägrar att lägga fram förslag som lagstiftaren vill se bör Europaparlamentet ha rätt att själv ta initiativ till nya EU-lagar som sedan beslutas om tillsammans med ministerrådet.

AVSKAFFA VETORÄTTEN

Liberalerna vill även att vetorätten i ministerrådet tas bort och att alla beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, precis som redan sker på de flesta områden idag. Vi vill att samma regler för beslutsfattande ska gälla på alla politikområden. Dagens krav på enhällighet skapar en stark union när alla är eniga, men gör också att enskilda länder kan försena och ytterst blockera förslag – till exempel stöd till Ukraina. Borttagen vetorätt gör det möjligt för EU att agera snabbare och mer effektivt för att hantera gemensamma samhällsproblem, och blir än viktigare när EU får ännu fler medlemsländer. 

TRANSNATIONELLA LISTOR 

Vi vill ge medborgarna i EU möjlighet att även rösta på kandidater från andra länder i valet till Europaparlamentet. Det skulle öka medborgarnas demokratiska inflytande och ge en starkare röst åt de svenskar som idag lever sina liv över nationsgränserna. Oavsett var en politiker kommer ifrån ska den kunna företräda dig och din röst i Europaparlamentet.

LAGAR OCH REGLER SKA UPPRÄTTHÅLLAS

Det är oacceptabelt att medlemsländer vägrar genomföra demokratiskt fattade EU-beslut och att de bryter mot EU:s grundfördrag – oavsett politikområde. Kommissionen ska, utan att ta politiska hänsyn, väcka talan mot de länder som inte genomför EU-besluten i tid eller på rätt sätt. Processer i EU-domstolen mot länder som tydligt bryter mot EU-fördraget måste gå snabbare än i dagsläget.

Ladda hem som PDF