Se alla

Demokrati inom EU

För att unionen och Europa ska fungera måste de lagar och regler som fattats EU alltid genomföras snabbt och korrekt i medlemsländerna. Europaparlamentet – som är medborgarnas röst – ska få en starkare roll i samarbetet.

Liberalerna vill:

  • Väck talan mot länder som inte genomför EU-beslut
  • Processer i EU-domstolen mot medlemsländer ska gå snabbare
  • Europaparlamentet ska få rätt att föreslå nya lagar
  • Inför transnationella listor till Europaparlamentsvalet

Ett mer demokratiskt EU

Den europeiska unionen finns till för Europas medborgare. För att lagar och regler som stiftas i EU ska vara legitima och få önskat genomslag måste medborgarna känna att besluten fattats demokratiskt. Det demokratiska underskott som kan upplevas måste motarbetas och medborgarna måste känna förtroende för sina parlament, både nationella och det europeiska.

Lagar och regler ska upprätthållas

Det är oacceptabelt att medlemsländer vägrar genomföra demokratiskt fattade EU-beslut och att de bryter mot EU:s grundfördrag – oavsett om det gäller migrationspolitik, rättsstaten eller ekonomiska frågor. Kommissionen ska, utan att ta politiska hänsyn, väcka talan mot de länder som inte genomför EU-besluten i tid eller på rätt sätt. Processer i EU-domstolen mot länder som tydligt bryter mot EU fördraget måste gå snabbare än i dagsläget.

Stärk Europaparlamentet

Europaparlamentet kan idag inte föreslå lagstiftning, utan måste invänta lagförslag från EU-kommissionen. Vi vill stärka medborgarnas inflytande och ge Europaparlamentet rätt att föreslå nya EU-lagar, som sedan beslutas tillsammans med ministerrådet. Liberalerna vill också stärka möjligheten för Europaparlamentet att kalla till granskningsutfrågningar vid vissa gränsöverskridande händelser. Till exempel kalla en VD för ett gränsöverskridande bolag som verkar i EU till utfrågningar om man misstänker att företaget har utnyttjat eller missgynnat europeiska medborgare på något sätt.

Transnationella listor till Europaparlamentsvalet

Vi vill ge medborgarna i EU möjlighet att också rösta på kandidater från andra länder i valet till Europaparlamentet. Liberalerna vill att ett av de outnyttjade mandaten efter Brexit går till en EU-gemensam valkrets inför valet 2024. Varje medborgare får två röster i valen till Europaparlamentet, en röst att lägga på något av de nationella partierna och en röst att lägga på någon av de transnationella listorna som presenterats av de europeiska partierna. Om den politiker som representerar dig bäst är svensk, tjeck eller spanjor ska inte spela någon roll – de ska kunna företräda dig och din röst i Europaparlamentet.

Ladda hem som PDF