Se alla

Migrationspolitik

En ansvarsfull och human migrationspolitik

Det behövs en human, solidarisk och hållbar asylpolitik på EU-nivå för att hjälpa asylsökande med skyddsskäl. Liberalerna vill även att EU tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma rättssäkra och humana gränskontroller gäller överallt.

Vi lever i en tid med flyktingströmmar som saknar motstycke. Många människor utnyttjas av människosmugglare och andra hamnar i skugg- och parallellsamhällen. 

Liberalerna vill:

  • En gemensam europeisk asylpolitik där vi delar på ansvaret
  • Fler lagliga vägar att ta sig till Europa
  • Förbättra återvändandet
  • Prioritera utsatta kvinnor och hbtqi- personer

EN GEMENSAM EUROPEISK ASYLPOLITIK DÄR VI DELAR PÅ ANSVARET

Alla EU-länder måste ta ett solidariskt, gemensamt ansvar för asylsökande, både praktiskt genom fördelning av sökande och genom ekonomisk solidaritet och administrativt stöd. Den nya gemensamma migrationslagstiftningen som snart är på plats blir ett viktigt verktyg för att fördela ansvaret och säkra att asylsökandes rättigheter garanteras i hela EU, samtidigt som ogrundade asylansökningar hanteras snabbare. Länder som vägrar ta sitt solidariska ansvar ska kunna få minskade stöd från EU, exempelvis regionalstöd.

FLER LAGLIGA VÄGAR TILL EUROPA

Det behövs fler lagliga vägar in till Europa, inte minst för att stoppa den livsfarliga människosmugglingen över Medelhavet. Det handlar exempelvis om högre ambition i mottagningen av kvotflyktingar och att öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring till Europa.

FÖRBÄTTRA ÅTERVÄNDANDET

De som saknar skyddsskäl måste återvända. Vi måste fokusera på alla dem som har skyddsskäl och motverka framväxten av skugg- och parallellsamhällen. Det är nödvändigt för att bevara asylrätten och ett fungerande asylsystem. EU kan bidra till ett förbättrat återvändande genom att förhandla fram gemensamma återvändandeavtal med länder utanför EU. Incitamenten för detta behöver öka, exempelvis genom att koppla EU:s bilaterala bistånd till återtagande av medborgare. 

PRIORITERA UTSATTA KVINNOR OCH HBTQI-PERSONER 

Fler EU-länder bör ta emot kvotflyktingar, för att avlasta UNHCR:s läger och ge möjligheter till en laglig och ordnad väg till ett nytt liv. Genom vidarebosättning blir mottagandet också mer jämställt eftersom kvinnor idag oftare blir kvar i konflikternas närområden. Fler EU-länder bör också likt Sverige prioritera utsatta kvinnor, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning. Det skulle bidra till en mer jämställd och human migrationspolitik.

Ladda hem som PDF