Se alla

Arbetskraftsinvandring

Färre visum och förenklad arbetskraftinvandring – bra för svensk ekonomi.

Liberalerna vill:

  • En generös och förenklad viseringspolitik
  • Enklare arbetskraftsinvandring
  • Reformera blåkortet
En mer öppen och förenklad viseringspolitik

Liberalerna vill se fler avtal om viseringsfrihet så att fler får möjlighet att resa in i EU utan tidsödande visumansökningar. Ansökningsprocesserna för medborgare från visumpliktiga länder ska förenklas och snabbas upp.

Enklare arbetskraftsinvandring

EU behöver attrahera både spetskompetens och människor som vill arbeta i mindre kvalificerade yrken. Liberalerna vill därför fortsätta underlätta för personer utanför EU att jobba i Europa. Det ska också bli enklare för människor som fått arbetstillstånd i ett EU-land att resa till och även arbeta i andra EU-länder utan ytterligare byråkrati.

Reformera blåkortet

Det europeiska systemet med ”Blue Card” ska öppnas för fler än bara de med spetskompetens och höga löner.

Ladda hem som PDF