Se alla

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring viktig för kompetensbristen

Många svenska arbetsgivare skriker efter kompetens. Bristen på arbetskraft är ett av de största hindren för att företag ska kunna växa. Liberalerna vill underlätta för Sverige att attrahera spetskompetens från EU och utanför.

Liberalerna vill:

  • Enklare arbetskraftsinvandring
  • Utveckla blåkortet
  • Fler EU-avtal om viseringsfrihet

ENKLARE ARBETSKRAFTSINVANDRING

EU behöver attrahera både spetskompetens och människor som vill arbeta i mindre kvalificerade yrken. Liberalerna vill underlätta för personer som fått arbetstillstånd i ett land att resa till och arbeta även i andra EU-länder utan ytterligare byråkrati. Liberalerna vill därför fortsätta underlätta för personer utanför EU att jobba i Europa.

UTVECKLA BLÅKORTET

EU:s system med ”blåkort” bör utvecklas och öppnas upp för fler än bara dem med spetskompetens och höga löner.

EN MER ÖPPEN OCH FÖRENKLAD VISERINGSPOLITIK

För att göra Europa än mer attraktivt som destination för arbetskraftsinvandring vill Liberalerna se fler EU-avtal om viseringsfrihet och viseringsförenkling.

Ladda hem som PDF