Vår politik

  • Öppenhet gör vårt land rikare
  • Sverige behöver fler som flyttar hit för att jobba och studera
  • Vi vill förenkla för arbetskraftsinvandring både till Sverige och EU
  • Människor som jobbar och gör rätt för sig ska inte utvisas
  • Människor på flykt måste få stöd och hjälp av omvärlden
  • Sverige och Europa ska stå upp för en human och solidarisk asylpolitik
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Invandring till Sverige ger oss stora möjligheter

Det är bra att människor kommer till vårt land för att jobba och studera. I dag bor här människor med rötter från världens alla hörn, här talas alla större språk. Det gör vårt land rikare och ger oss större möjligheter på en global marknad. Vi behöver fler människor i arbetsför ålder som jobbar och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Mer arbetskrafts- och företagsinvandring

Jakten på nyckelkompetens är global. Arbetskraftsinvandring handlar om Sveriges tillväxt och konkurrenskraft och stärker både vår ekonomi. Sverige ska vara ett attraktivt land för människor med viktig kompetens. Svenska företag ska kunna anställa specialister och toppstudenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet. Därför måste krångliga regler och långa väntetider bort. Vi vill öppna upp ännu mer för invandring av arbetskraft och företag till både Sverige och EU. Människor som nu arbetar och gör rätt för sig ska inte utvisas på grund av stelbenta regler som att man tjänat någon hundralapp för lite.

Människor på flykt måste få ökat stöd

Vi lever i en tid med flyktingströmmar som saknar motstycke i historien. Väpnade konflikter, som Syrienkriget, måste få ett slut. Omvärlden måste öka det humanitära stödet till flyktingar och till de hjälporganisationer som finns i konfliktområden. Sverige och Europa ska stå upp för en human och solidarisk asylpolitik. Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen som Sverige och EU har att följa. När så många människor är i behov av hjälp måste vi fokusera på dem som har skyddsskäl och ge dem möjligheter att snabbt komma in i samhället med jobb och egen försörjning. De som saknar skyddsskäl har inte rätt att stanna kvar.

 

Ladda hem som PDF