Se alla

Utrikespolitik

EU – en fyrbåk för demokrati i världen

Tillsammans med USA, Storbritannien och andra demokratier ska EU utgöra en frihetens axel som står upp mot diktatur och förtryck. Det handlar om att på alla sätt stötta Ukraina mot den ryska krigsmaskinen, fortsätta stötta den belarusiska exilregeringen, stå upp för det demokratiska Taiwans frihet – och att slå vakt om kvinnors och HBTQ-personers rättigheter.

Andelen av världens befolkning som lever i en liberal demokrati har minskat drastiskt och ligger idag på mindre än 30 procent. Det är tydligt att vi aldrig kan ta vår fred, frihet och demokrati för given utan vi måste arbeta tätare med andra demokratier i världen – inte minst inom EU för att säkra vårt sätt att leva.

Liberalerna vill:

  • En stark gemensam utrikespolitik
  • Slå vakt om HBTQI-personers rättigheter
  • Ukraina måste vinna mot Putin
  • Stå upp för Taiwans frihet gentemot Kina

EN STARK GEMENSAM RÖST

Vi vill se en starkare europeisk röst i världen med en värderingsstyrd utrikespolitik där demokrati och mänskliga rättigheter är övergripande mål. Kravet på enhällighet i ministerrådet ska tas bort, så att enskilda länder inte kan sätta käppar i hjulen exempelvis för ökat stöd till Ukraina eller tuffare sanktioner mot Ryssland.

UKRAINA MÅSTE VINNA MOT PUTIN

Ukraina kämpar för hela Europas frihet. måste fortsätta öka stödet till Ukraina, ekonomiskt och med vapen och ammunition, till dess att den sista ryska soldaten har lämnat – och för att återuppbygga landet därefter. Full frihandel ska råda mellan EU och Ukraina, och kvoter eller tullar på ukrainsk export för att skydda europeiska jordbrukare ska inte accepteras.

SLÅ VAKT OM HBTQ-PERSONERS RÄTTIGHETER

EU:s bistånd ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Krav på förbättrad situation för mänskliga rättigheter, demokrati, sexuella och reproduktiva rättigheter samt HBTQI-rättigheter ska ställas på länder som tar emot bistånd, tecknar handelsavtal eller på annat sätt samarbetar med EU.

STÅ UPP FÖR TAIWANS FRIHET GENTEMOT KINA

Taiwans folk har rätten att själva fritt besluta om sin framtid, fritt från Kinas påtryckningar. Vi vill att Sverige gör som fler EU-länder och upprättar diplomatiska relationer med Taiwan genom att öppna ett representationskontor i Taipei. Det måste därtill bli enklare för personer från Taiwan att studera eller arbeta i Sverige och i EU. Liberalerna vill också att EU inleder förhandlingar om ett investeringsavtal med Taiwan.

Ladda hem som PDF