Se alla

Utrikespolitik

För att kunna bedriva en utrikespolitik med tydligt fokus på värderingar och demokrati krävs det EU får en tydligare röst i omvärlden. EU bör även fortsätta sitt partnerskap med de afrikanska länderna.

Liberalerna vill:

  • Stärk EU:s röst i världen
  • Långsiktigt samarbete med länder i Afrika
  • Landrapportering för att bekämpa korruption
En stark gemensam europeisk röst

EU bör mer frekvent representera medlemsländerna i internationella organisationer som FN:s säkerhetsråd, WHO och Världsbanken. Om EU ska vara en stark röst för fred, mänskliga rättigheter och demokrati krävs det unionen kan agera snabbt och effektivt i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Därför vill vi även att anslagen till EU:s utrikestjänst EEAS ska ökas för att stärka samordningen inom utrikespolitiken.

Ett långsiktigt och mer omfattande partnerskap i Afrika

Liberalerna är positiva till kommissionens förslag om en nya förbindelser mellan EU och Afrika. Det är viktigt att EU bibehåller samt utökar sitt partnerskap med länderna i Afrika. Detta för att främja handeln, den hållbara utvecklingen, fredsarbetet och arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. EU:s regionala partnerskapsavtal för Afrika, som i dagsläget erbjuder enkel och tullfri export till EU bör utvecklas.

Rapporteringskrav för att motverka korruption

Under gångna året har liberala ledamöter i Europaparlamentet drivit igenom mycket långtgående rapporteringskrav på europeiska bolag inom gruvnäring, skogsindustri och oljeindustrin för att kräva detaljerad redovisning av deras betalningar till regeringar utanför EU. Detta är ett centralt verktyg för att säkra till att civilsamhället i länder med omfattande råvaruexport kan ställa sina politiska företrädare till svars för de intäkter som länderna får. Liberalerna anser att denna typ av verktyg måste fortsätta utvecklas för att lyckas bekämpa korruptionen.

Ladda hem som PDF