Se alla

Ryssland

Ryssland måste stoppas i Ukraina

I mörka tider som dessa har EU ett uppdrag som är det i särklass viktigaste: att hålla ihop mot diktatur, krig och förtryck, samtidigt som vi slår vakt om frihet, demokrati och rättsstaten. Europeiska sammanhållning är det starkaste vapnet mot Putins Ryssland.

Även om mer än två år har gått sedan kriget började så görs det fortfarande för lite och för sent för att möta det ryska hotet. Cyberattacker, påverkansoperationer och sabotage utförs regelbundet av ryska aktörer i Europa. Putin vill utvidga sin intressesfär över östra Europa. Han måste stoppas i Ukraina och Ryssland förlora kriget. Det är vår tids viktigaste säkerhetspolitiska fråga.

Liberalerna vill:

  • Utöka sanktionerna mot Ryssland
  • Beslagta ryska tillgångar i EU
  • Ställa Ryssland till svars för brott mot mänskligheten och miljön
  • Gemensamt cyberförsvar

UTÖKA SANKTIONERNA MOT RYSSLAND

Moskvas brott mot folkrätten ska inte kunna ske ostraffat, men de sanktioner som är på plats är inte tillräckliga. Sverige bör driva på inom EU för fler hårda och kännbara sanktioner mot Ryssland och Belarus, för att försvåra för den ryska krigsmakten.

BESLAGTA RYSKA TILLGÅNGAR I EU

EU:s svar mot den ryska aggressionen behöver vara systematiskt och handlingskraftigt. EU borde använda frusna ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, stödja det ukrainska folket och samtidigt utöva påtryckningar på Ryssland. Förövaren måste betala och det är dags för Ryssland att betala för sina handlingar.

STÄLL RYSSLAND TILL SVARS

En särskild internationell tribunal bör inrättas för att lagföra det aggressionsbrott mot Ukraina som begåtts av Rysslands politiska och militära ledning och dess allierade. Romstadgan bör stärkas genom att ekocid görs till ett eget brott. Rysslands systematiska förstörelse av miljön i Ukraina som en del i sin krigföring understryker behöver mötas av starka rättsliga åtgärder.

GEMENSAMT CYBERFÖRSVAR

EU spelar en central roll i att skydda våra digitala samhällen mot cyberattacker, informationskrigföring och desinformation. Liberalerna vill att EU samordnar försvaret mot attacker som drabbar flera medlemsländer samtidigt och samarbetar kring utbildning om cybersäkerhet. Vi vill se en EU-strategi kring hanteringen av hot kopplade till AI, nano och blockchain, och på sikt ett gemensamt cyberförsvar.

Ladda hem som PDF