Se alla

Bistånd

EU:s bistånd ska främja demokrati

EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter och stödja demokratirörelser världen över. Såväl det svenska som det europeiska biståndet ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

Antalet människor som lever i demokratiska länder har backat till samma nivå som 1985 – före Berlinmurens fall och Sovjetkommunismens sammanbrott. De friheter och rättigheter vi tar för givet är på tillbakagång runt om i världen samtidigt som auktoritära skurkstater som Ryssland och Kina flyttar fram sina positioner. Det är tydligt att EU:s bistånd måste vara en motvikt i en mörk tid.

Liberalerna vill:

  • EU:s bistånd ska stärka demokrati i världen
  • Inget bistånd ska gå till diktaturer
  • EU ska öronmärka bistånd till organisationer som verkar för MR

DEMOKRATI – MÅLET FÖR EU:S BISTÅND

EU ska stödja demokratirörelser världen över och samtidigt vara en stark röst för marknadsekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter. När EU tecknar handelsavtal, ger bistånd eller på annat sätt samverkar med andra länder ska diskussioner kring mänskliga rättigheter, demokrati, HBTQI-rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter vara centrala.

INGA PENGAR TILL SKURKSTATER

Inget bistånd ska gå till diktaturregimer. EU ska däremot stödja civila samhället och demokratirörelser, både ekonomiskt och genom möjligheter att till exempel utnyttja resurser på europeiska ambassader.

ÖRONMÄRK EU-BISTÅND FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Länder är inte alltid önskvärda mottagare av bistånd, ofta behövs bistånd kanaliseras via biståndsorganisationer för att undvika att en förtryckande regim nyttjar bistånd för att legitimera sin maktställning. Organisationer som arbetar i diktaturer för att främja sexuella, kulturella, religiösa och demokratiska friheter får idag bistånd från Sverige men inte från EU. Sverige bör därför verka för att EU öronmärker bistånd till organisationer som verkar för mänskliga rättigheter.

Ladda hem som PDF