Se alla

Bistånd

EU:s biståndspolitik ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

Liberalerna vill:

  • EU:s bistånd ska stärka demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Inget bistånd ska gå till diktaturregimer
Demokrati – målet för EU:s bistånd

EU ska stödja demokratirörelser världen över och samtidigt vara en stark röst för marknadsekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter. När EU tecknar handelsavtal, ger bistånd  eller på annat sätt samverkar med andra länder ska diskussioner kring mänskliga rättigheter, demokrati, HBTQ-rättigheter  och sexuella / reproduktiva rättigheter vara centrala.

Inget bistånd ska gå till diktaturregimer. EU ska däremot stödja civila samhället och demokratirörelser, både ekonomiskt och genom möjligheter att till exempel utnyttja resurser på europeiska ambassader.

Ladda hem som PDF