Vår politik

  • Sverige ska införa Euron senast 2022
  • Sverige ska omedelbart gå med i bankunionen
  • Sverige ska ingå i den europeiska åklagarmyndigheten
  • EU bör skapa ett europeiskt FBI
  • Inför en europeisk koldioxidskatt
  • Investera mer EU-resurser i forskning, utveckling och infrastruktur
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Samarbete är lösningen på våra gemensamma problem

Vår tids stora problem; klimatförändringar, terrorism, flyktingströmmar och otillräcklig stabil ekonomisk utveckling kräver mer samarbete i EU, inte mindre. Både Tyskland och Frankrike har regeringar med starka reformagendor för att fördjupa och förbättra EU-samarbetet. I den process som nu inleds i Europa ställs Sverige inför ett viktigt val, som förr eller senare blir skarpt: vill Sverige vara med och forma framtidens EU på riktigt eller vill Sverige sitta på läktaren?

Euro i Sverige senast 2022

Sverige är en liten öppen ekonomi beroende av vår omvärld. Ingen marknad är så viktig för svenska företag som den europeiska: nästan 75 procent av alla varor som Sverige exporterar hamnar här. Ingen annan enskild fråga avgör i så hög grad Sveriges ställning i det europeiska samarbetet.

Euromotståndarnas huvudargument är att vi förlorar möjligheten att föra en självständig penning- och valutapolitik om vi går med i Eurosamarbetet. Invändningen är riktig. Det är bara det att ett litet land som Sverige även utanför Euron har en mycket begränsad självständighet.

Sedan finanskrisen har kraftiga åtgärder vidtagits i de länder som tidigare misskött sin ekonomi samtidigt som flera stora reformer sjösatts i Eurosamarbetet så att det inte ska kunna hända igen. Europluspakten, finanspakten, bankunionen har införts och syftar till att inget land i Eurozonen ska kunna missköta sin ekonomi, och att säkerställa en större stabilitet i banksystemet. Sverige bör stödja de reformer som nu diskuteras för att stärka Eurosamarbetet och införa euron som valuta senast 2022.

Bankunionen är nödvändig för Svensk konkurrenskraft och finansmarknadens stabilitet

Att Sverige står utanför Eurozonens bankunion bidrog till Nordeas beslut att flytta sin centrala verksamhet till Finland. Banksamarbetets syfte är att reglera och kontrollera att stora banker bedrivs på ett seriöst sätt som garanterar långsiktig stabilitet. För att säkerställa både konkurrenskraften för svensk finansmarknad och långsiktig stabilitet behöver Sverige genast gå med i EU:s bankunion.

Ja till en europeisk koldioxidskatt för klimatets skull

Den som smutsar ner måste också betala mer. För konkurrensen skull ska samma regler gälla i alla EU-länder, och allra helst på internationell nivå. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt på EU-nivå.

Fokus på europeiskt mervärde och långsiktiga prioriteringar

Liberalerna anser att Sverige ska vara beredda att öka EU:s budget, förutsatt att medlen används till viktiga framtidsinvesteringar i t ex forskning. Det omoderna jordbruksstödet borde däremot avvecklas.

Ladda hem som PDF