Vår politik

  • Parisavtalets klimatmål måste nås
  • Kunskap, teknikutveckling, marknadsekonomi och frihandel behövs för att rädda klimatet
  • Koldioxidskatt och flygskatt bör införas på EU-nivå
  • Grön skatteväxling, höj miljö- och klimatskatterna och sänk jobbskatterna
  • Den som smutsar ner ska betala mer
  • Utsläppen måste minska inom industrin, energiproduktionen, transportsektorn och jordbruket
  • Subventioner till fossilt bränsle måste successivt avskaffas
  • Klimatinvesteringar behövs t.ex. i tåg, elbussar, cykelbanor och laddstolpar
  • Det ska vara lätt att göra rätt
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Sprid klimatsmarta lösningar!

Utsläppen stannar inte vid landsgränser men det gör inte lösningarna heller. Kunskap och teknikutveckling bidrar till smarta lösningar för vårt klimat som sprids över världen. Marknadsekonomi och frihandel driver på. Elbilens frammarsch förändrar hela bilindustrin. Energibranschen ställer om då investeringar i fossil energi inte lönar sig. Fler människor på jorden får tillgång till klimatsmart energi istället för hälsofarlig öppen eld och fossila bränslen.

Samarbete mellan länder

Klimatmålen som världens ledare enades om i Paris måste nås. Sverige och EU ska driva på för minskade utsläpp. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt och flygskatt på EU-nivå. Handeln av utsläppsrätter måste fungera bättre.

Grön skatteväxling och förorenaren betalar

Grön skatteväxling betyder höjda miljö- och klimatskatter samtidigt som skatten på jobb sänks. Då får den som smutsar ner betala mer samtidigt som att fler tjänar på att jobba och bidrar till vår gemensamma välfärd. Som del av vår gröna skatteväxling vill vi ta bort subventioner till fossila bränslen, reformera reseavdraget och införa en läckagesskatt i jordbruket samtidigt som vi sänker skatten på jobb.

Minska utsläppen

Utsläppen måste minska framförallt inom industrin, energiproduktionen, transportsektorn och jordbruket. Klimatavtalet från Paris kräver att subventioner till fossila bränslen tas bort. Alla transportslag ska stå för sina klimatkostnader. Att använda mer fossilfri el, i till exempel bilar och industrin, är betydligt bättre än fossila bränslen. Vi måste värna vår klimatsmarta energiproduktion med en blandning av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Fler länder måste minska sitt beroende av olja och gas. Inom jordbruket behövs insatser för att minska utsläppen bland annat av metan från idisslande djur.

Klimatinvesteringar

Ett klimatsmart samhälle kräver investeringar i till exempel tåg, elbussar, cykelbanor och laddstolpar. Klimatinvesteringarna ska vara långsiktiga och komma många till del. Vi motsätter oss bidrag till privata inköp av till exempel elbilar eller elcyklar som hamnar i handlarnas fickor istället för att pressa priserna.

Lätt att göra rätt

Vi har en stark tro på att många människor vill dra sitt strå till stacken för att göra vårt gemensamma klimat bättre. Men det måste vara lätt att göra rätt. Det måste vara enkelt att handla klimatsmart, sortera soporna och ta cykel, buss eller tåg istället för bilen.

Ladda hem som PDF