Se alla

Brottsbekämpning

Gängen knäcks med mer samarbete

Svenska gängkriminella ska inte kunna gömma sig på den spanska solkusten för att undkomma rättvisan. När brottslingar rör sig över nationsgränserna måste polis och andra myndigheter följa efter. Därför behövs ett starkare brottsbekämpande samarbete i EU.

Skjutningar på öppen gata och sprängningar i bostadsområden är exempel på den eskalerande brottsutvecklingen i Sverige. Stöldligor och medborgare som utsätts för bedrägerier är två andra. Den gemensamma nämnaren är kriminella nätverk som verkar över nationsgränser och drar nytta av att EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter inte samarbetar tillräckligt bra. För att stoppa gängen behöver de brottsförebyggande myndigheterna få fler gränsöverskridande verktyg.

Liberalerna vill:

  • Inrätta en europeisk operativ polisstyrka
  • Utvidga EU-åklagarens befogenhet
  • Europeiskt vittnesskyddsprogram
  • Stärk EU:s yttre gräns
  • Stärkt kamp mot människohandeln

INRÄTTA EN EUROPEISK POLISSTYRKA

Dagens polissamarbete inom EU är alldeles för svagt. Liberalerna vill utveckla Europol till en operativ polismyndighet som kan bedriva förundersökningar och utreda brott där flera länder är inblandade. Ett led i det arbetet är att öppna ett europeiskt poliskontor i Sverige för att underlätta samarbetet mellan svenska och europeiska brottsbekämpande myndigheter.

UTVIDGA EU-ÅKLAGARNAS BEFOGENHET

Liberalerna har länge drivit på för att Sverige ska ansluta sig till EU:s gemensamma åklagarmyndighet, EPPO. Nu har regeringen fattat beslut, och det blir snart verklighet. När Sverige är med i samarbetet bör vi verka för att utöka EU-åklagarnas befogenhet till att kunna arbeta mot all form av gränsöverskridande brottslighet och för att EU-åklagare ska kunna väcka åtal i svensk domstol. 

SKYDDA VITTNEN I HELA EU

Inrätta ett europeiskt vittnesskyddsprogram. I takt med att den organiserade brottsligheten har vuxit har antalet vittnen i nationella skyddsprogram blivit fler. Möjligheterna att byta identitet och få skydd i annat EU-land behöver därför öka. 

STÄRK EU:S YTTRE GRÄNS

Den yttre gränskontrollen till EU och Schengenområdet måste stärkas väsentligt, för att stärka vår trygghet inom unionen. Liberalerna vill att EU tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma effektiva gränsskydd och rättssäkra och humana gränskontroller gäller överallt. EU:s gränsskyddsmyndighet Frontex måste därför kraftigt byggas ut.

STÄRKT KAMP MOT MÄNNISKOHANDELN

EU ska bygga upp ett varningssystem och samarbeta tätt med myndigheter i ursprungsländer som arbetar mot människohandeln och i länder där barn utsätts för övergrepp. För att offer för människohandel ska våga ge sig tillkänna och vittna bör det finnas möjlighet för dem att få uppehållstillstånd i EU.

Ladda hem som PDF