Se alla

Brottsbekämpning

Gränsöverskridande brottslighet kräver gränsöverskridande lösningar. Det är därför samarbetet behövs. EU ska bedriva ett mer omfattande arbete mot att bekämpa människohandel samtidigt som fler brott klassificeras som EU-brott.

Liberalerna vill:

  • Stärkt kamp mot människohandeln
  • Fler brott ska bedömas som EU-brott
  • Ett europeiskt vittnesskyddsprogram
Stärkt kamp mot människohandeln

EU ska satsa på varningssystem och samarbeta tätt med myndigheter i ursprungsländer som arbetar mot människohandeln och i länder där barn utsätts för övergrepp. För att offer för människohandel ska våga ge sig tillkänna och vittna bör det finnas möjlighet för dem att få uppehållstillstånd i EU.

Europeiskt vittnesskyddsprogram

Vittnen måste känna sig tillräckligt trygga för att träda fram och berätta vad de sett. Det är en bärande del av den demokratiska rättsstaten. I takt med att den organiserade brottsligheten har vuxit i Europa har antalet vittnen i nationella skyddsprogram ökat. Möjligheterna att byta identitet och få skydd i annat EU-land behöver öka.

Klassificera fler brott som EU-brott

För att ett brott ska kunna utredas av Europol måste brottet vara listat i EU:s fördrag. I dag är terrorism, människohandel, narkotikahandel, vapenhandel, penningtvätt, korruption, förfalskning av pengar och IT-brott med på listan över EU-brott. Men den grova gränsöverskridande brottsligheten innefattar fler brott än så. Liberalerna vill att listan över EU-brott ska utvidgas, så att även miljöbrott, skattebrott och andra delar av den grova organiserade brottsligheten omfattas.

Bekämpa korruptionen i EU-länderna

Vi måste kunna lita på att polis- och åklagarmyndigheterna i medlemsländerna är fria från korruption och att såväl brottslingar som brottsoffer får korrekt behandling. EU:s arbete mot korruption och förstärkta rättssystem måste fortsätta. EU-domstolen har klargjort att medlemsländer har rätt att i extrema fall vägra utlämna personer enligt den europeiska arresteringsordern till länder där de inte bedöms kunna få en rättvis rättegång.

Ladda hem som PDF