Se alla

Aborträtt och reproduktiv hälsa

Kvinnor och flickor världen över ska få åtnjuta sina mänskliga rättigheter, även rätten till sin egen kropp. Sverige ska driva frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU och internationellt.

Liberalerna vill:

  • Värna aborträtten
  • Värna sexuell och reproduktiv hälsa som borde skrivas in i EU:s hälsostrategi
Aborträtten

Aborträtten är inte en självklar rättighet i vår omvärld. Varje medlemsland bestämmer själv över sin nationella abortlagstiftning, men det hindrar inte Liberalerna eller EU från att verka för rätten till fri abort. EU-medborgare som vägras abort i sitt hemland ska utan risk för repressalier ha rätt att genomföra en abort i ett annat EU-land. Sverige ska även arbeta internationellt för att rätten till abort erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Det är viktigt att stå upp för tillgången till abort och sexuell och reproduktiv hälsa både i bistånds- och utrikespolitiken, och internt i EU. Att den europeiska hälsostrategin idag inte inkluderar sexuell och reproduktiv hälsa är orimligt. När strategin omformuleras ska detta inkluderas så att alla, oavsett kön och sexuell läggning, får rätt till jämlik vård i hela EU.

Ladda hem som PDF