Se alla

Abort

Värna aborträtten

Inskränkningar i aborträtten innebär att man tar ifrån kvinnor den yttersta makten att själva bestämma över sina liv, sina kroppar och sin framtid. Nu vill Liberalerna att rätten till fri abort grundlagsskyddas i hela EU. 

Liberalerna var det första partiet att kräva ett grundlagsskydd av aborträtten och tack vare vårt arbete i regeringen kommer aborträtten inom kort att grundlagsskyddas även här i Sverige. Det är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Kvinnors och flickors rättigheter sätts på undantag runt om i världen – även i Europa. Flera EU-länder, till exempel Malta och Polen, har infört restriktiva abortlagar. Den grundläggande rätten till fri och säker abort måste garanteras i alla EU-länder.

Liberalerna vill:

  • Rätt till abort i hela EU
  • Stärk EU:s arbete för sexuell och reproduktiv hälsa

RÄTT TILL ABORT I HELA EU

Liberalerna vill att rätten till fri abort grundlagsskyddas i hela EU och skrivs in i EU:s stadga för grundläggande rättigheter. Så länge som rätten till fri abort respekteras, är det viktigt att varje EU-land själv ansvarar för sin egen lagstiftning, eftersom vi aldrig kan acceptera att ett medlemsland tvingas införa strängare regler. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska utan risk för repressalier ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land.

SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA

Det är viktigt att stå upp för tillgången till abort och sexuell och reproduktiv hälsa både i bistånds- och utrikespolitiken, och internt i EU. Att den europeiska hälsostrategin idag inte inkluderar sexuell och reproduktiv hälsa är orimligt. När strategin omformuleras ska detta inkluderas så att alla, oavsett kön och sexuell läggning, får rätt till jämlik vård i hela EU.

Ladda hem som PDF