Vår politik

  • Vi vill öka möjligheten till arbete och utbildning i kriminalvården.
  • Satsa mer på behandlingsprogram för dem som är dömda för våld mot kvinnor, sexualbrott och rattfylleri.
  • Vi vill inte att villkorlig frigivning ska ske automatiskt, utan bara ges till dem som har skött sig bra.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kriminalvård med tydlig uppgift

Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att se till att färre återfaller och begår brott igen. Vi vill ha en human, individanpassad och effektiv kriminalvård, med tydliga mål och ökade resurser. Alliansen förbättrade situationen i fängelserna, vilket ledde att antalet rymningar och tillgången till narkotika minskade. Samtidigt gjorde vi satsningar på arbete, behandling och utbildning.

fler vägar till jobb för före detta kriminella

Personer som visar en genuin vilja att lämna en kriminell livsstil bakom sig ska ges bättre möjligheter till tidsbegränsade anställningar för att skaffa sig yrkeserfarenheter och kontakter som hjälper dem att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden.