Vår politik

  • Upprusta och bygg ut den befintliga järnvägen.
  • Vi säger nej till byggnation av höghastighetsbanor mellan storstäder på grund av de skenande kostnaderna och för att finansieringen inte är fastställd.
  • Järnvägens kapacitet ska utvecklas och vi ska knyta samman Nordens storstäder.
  • Vi vill ha en ny fast, avgiftsfinansierad, tåg- och vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Satsa på järnvägen

Våra järnvägar måste rustas upp byggas ut efter att ha blivit eftersatta i flera decennier. Alliansen drev igenom en plan att satsa 522 miljarder kronor på transportinfrastruktur fram till 2025. Det är den största satsningen i historien. I planen går 86 miljarder kronor till drift, underhåll och investeringar av järnvägen, mer än en fördubbling jämfört med socialdemokraternas tidigare plan.

Ostlänken, del av ny stambana

Alliansens plan innehöll också 281 miljarder kronor för att utveckla infrastrukturen. I detta ingick bland annat de första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg: Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första delen av sträckan Göteborg–Borås.

Ladda hem som PDF