Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

14 september 2015

Tips: Juridiken bakom besluten

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en sammanställning av de lagar och förordningar som gäller i frågor som rör fattiga EU-medborgare som tigger…

14 september 2015

Tips: Regional handlingsplan

Regionen kan fungera som en motor i att ta fram kommungemensamma principer för hur gruppen fattiga EU-medborgare ska bemötas i olika sammanhang. Vilken hjälp…

14 september 2015

Tips: Vård som inte kan anstå

Interpellera om vilka regler ert landsting applicerar gällande vård och betalningsansvar på gruppen “fattiga EU-medborgare”. Kan nuvarande direktiv eller regler och rutiner förbättras? Finns…

14 september 2015

Tips: Utbildning

Finns ett behov av utbildning för den personal som är i kontakt med gruppen fattiga EU-medborgare i er kommun/landsting? Interpellera/motionera om att personalen som…

14 september 2015

Tips: Härbärgen

Ingen människa ska behöva frysa ihjäl vintertid för att de saknar bostad. Fattiga EU-medborgare tillhör en av flera grupper som är särskilt utsatta i…

14 september 2015

Tips: Kartläggning

Aktualisera frågan genom att interpellera ansvarigt råd/ordf. för socialnämnden. Ställ frågor om hur situationen ser ut i din kommun. Vilka åtgärder gör socialtjänsten för…

14 september 2015

Tips: Informationskort

Tanken är att motionera om att kommunen tar fram ett översatt informationskort med 1:a sidan: information om rättigheter och skyldigheter som EU-medborgare i Sverige,…

14 september 2015

Tips: Vänortssamarbete

Genom ett vänortssamarbete kan din kommun skapa kontakt med en kommun i Rumänien i syfte att utveckla socialtjänst, äldreomsorg och skola på plats samtidigt…

9 september 2015

Flyktingkatastrofen och EU:s ansvar

Dagens flyktingsituation där människor dör och riskerar sina liv på vägen mot friheten i Europa är alarmerande. Det viktigaste är att få slut på…

8 september 2015

Nu måste EU visa större solidaritet

Vi har alla sett den. Bilden på den lille pojken Alan som drunknat i Medelhavet, uppspolad på en strand. Den berör oss mer än…