Se alla

Ett nytt integrationspolitiskt program

Fredag 11 november 2016

Idag har Liberalernas partiråd antagit ett nytt integrationspolitiskt program. Programmet har som utgångspunkt att stärka individen och motverka parallellsamhällen. Programmet innehåller knappt femtio punkter för ett Sverige som håller ihop och där alla människor, oavsett bakgrund, ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

FÖRSLAGEN I KORTHET:

– Ett språk- och samhällsprov i samband med ansökan om medborgarskap införs för att stärka medborgarskapets status. För att kunna delta fullt ut i det svenska samhället behövs grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Samhällsorienteringen ska vara obligatorisk och förbättras.
Skyldighet att alltid pröva utvisning av icke-svenska medborgare när straffvärdet är minst sex månaders fängelse, till skillnad från dagens minst ett års fängelse. För vissa brott, som hedersrelaterade brott, grova vålds- och sexualbrott samt hatbrott, ska domstolar vara skyldiga att pröva utvisning.
Samhället måste stärka sin närvaro i utsatta områden. Fler myndigheter och kommunala förvaltningar bör flyttas ut i dessa områden.
– Startjobb, en ny anställningsform för unga och nyanlända, ska införas. Sveriges höga ingångslöner är negativt för sysselsättningen och integrationen.
Kraven på att delta i etableringsinsatser måste stärkas. Vid frånvaro ska etableringsersättningen sänkas. För att få försörjningsstöd ska motprestation krävas.
– Ett stopp för nya religiösa friskolor införs och befintliga konfessionella skolor bör inte ges tillstånd att utöka antalet elever.
– Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste stärkas och permanentas. En nationell kartläggning ska göras. Straffskärpning för brott som begås med hedersmotiv måste införas, ”Lex Fadime”. Permanent skyddad identitet ska kunna ges till de som utsätts för hedersvåld.
– Inget barn ska behöva tolka åt sina föräldrar i samband med myndighetskontakter eller vårdbesök. Det krävs insatser för att snabbt utbilda fler tolkar.
– EBO ska inte avskaffas men dess negativa konsekvenser måste begränsas. Migrationsverket ska kunna begränsa EBO i vissa kommuner/kommundelar och en asylsökande som vill bosätta sig i dessa områden måste först få ett godkännande av Migrationsverket efter samråd med kommunen.
– Nyanlända elever behöver ofta mer tid för att nå kunskapsmålen. Nyanlända elevers undervisningstid kan förlängas genom fler lektioner i svenska. För elever som anländer till Sverige i tonåren och som helt, eller nästan helt, saknar skolbakgrund måste skolplikten kunna förlängas till maximalt 20 års ålder.