Se alla

Roger Haddad (L): Kommentar om åldersbedömning vid brottsmål

Fredag 11 november 2016

Liberalernas rättspolitiska talesperson, Roger Haddad, anser att lagen måste ändras för att det inte ska råda någon oklarheter att myndigheter i till exempel domstolsprocess har stöd i lagen att genomföra åldersbedömning. Om det finns signaler om att HD och Hovrätten bedömer olika måste den politiska signalen vara tydlig och omgående åtgärdas av regeringen. 
– Det är oerhört allvarligt och en brist i lagstiftningen om domstolar inte kan ta reda på korrekt ålder. Det kan påverka vilken påföljd en åtalad ska få och vi kan inte använda oss ett verktyg som kan innebära att brottslingar som

Roger Haddad (L): Kommentar om åldersbedömning vid brottsmål