Se alla

Nina Lundström (L) frågar infrastrukturminister Anna Johansson om införandet av ERTMS

Onsdag 2 november 2016

Liberalernas Nina Lundström ställer idag en fråga till infrastrukturminister Anna Johansson om införandet av ERTMS (European Rail Traffic Management System). 

– Det finns fler anledningar att ompröva och skjuta på införandet av ERTMS. Systemet anses inte fungera tillräckligt väl och har en teknik som inte ligger i framkanten. Det finns även stor oro för driftsstörningar. En central frågeställning blir därmed hur regeringen avser hantera frågan om ERTMS, säger Nina Lundström.

Det finns idag ett stort behov av att genomföra reinvesteringar i järnvägssystemet. Regeringen vill samtidigt

Nina Lundström (L) frågar infrastrukturminister Anna Johansson om införandet av ERTMS