Se alla

Westerholm (L): Årsrika en tillgång på arbetsmarknaden

Fredag 28 oktober 2016

Idag presenterar Arbetsmiljöverket en ny rapport som bland annat poängterar att personer med hög ålder kan vara en tillgång på arbetsmarknaden.

– Vi måste ändra synen och attityden till åldrande. Att passera en viss ålder på pappret betyder inte att man inte längre kan bidra. Det säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna.

– Studier visar att det är bra för hälsan att hålla sig aktiv och arbeta längre. Dessutom är det bra för samhället att ta till vara på den kompetens som årsrika besitter. Däremot är det viktigt att arbete bland årsrika är frivilligt, hos personer som

Westerholm (L): Årsrika en tillgång på arbetsmarknaden