Se alla

Liberalerna antar nytt integrationspolitiskt program

Fredag 11 november 2016

Idag har Liberalernas partiråd antagit ett nytt integrationspolitiskt program. Programmet har som utgångspunkt att stärka individen och motverka parallellsamhällen. Programmet innehåller knappt femtio punkter för ett Sverige som håller ihop och där alla människor, oavsett bakgrund, ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
FÖRSLAGEN I KORTHET:

·  Ett språk- och samhällsprov i samband med ansökan om medborgarskap införs för att stärka medborgarskapets status. För att kunna delta fullt ut i det svenska samhället behövs grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska

Liberalerna antar nytt integrationspolitiskt program