Se alla

Etikett: Migration

1 april 2019

Gränsskydd

Stärk EU:s yttre gräns Under flyktingkrisen införde ett antal Schengenländer inre gränskontroller när det yttre gränsskyddet upplevdes som otillräckligt, något som utmanade EU:s inre…

27 mars 2019

Asyl

En gemensam Europeisk asylpolitik där vi delar på ansvaret Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen, som varje medlemsstat har åtagit…

27 mars 2019

Arbetskraftsinvandring

En mer öppen och förenklad viseringspolitik Liberalerna vill se fler avtal om viseringsfrihet så att fler får möjlighet att resa in i EU utan…

27 mars 2019

Arbetsmarknad

Riv hinder för människors möjligheter till arbete i hela Europa EU:s gemensamma inre marknaden bidrar varje dag till jobb, tillväxt och även konkurrens över…

Röda sällskapsspels figurer i klunga med en ensam mörk spelbjäs.
26 juni 2018

Rasism

För oss liberaler är varje människa en unik individ som inte kan definieras utifrån sin bakgrund. Ingen ska hållas tillbaka av fördomar och diskriminering.…

Fåglar flygandes i solnedgång.
2 augusti 2015

Invandring

Miljontals människor är på flykt runt om i världen. Människor som flyr krig och förföljelse måste få skydd. Asylrätten ska värnas och vi ska…

Integration
2 augusti 2015

Integration

Vi accepterar inte det utanförskap som finns i Sverige. Nya svenskar hamnar i trångbodda förorter präglade av kriminalitet och låga skolresultat.  Mångas frihet och…

Man ritar matematiska tabeller på glastavla
18 juli 2015

Arbetskraftsinvandring

Att människor kommer till Sverige för att jobba är bra för vår ekonomi, välfärd och stärker vår konkurrenskraft på världsmarknaden. Svenska företag måste kunna…