Se alla

Etikett: Integration

Solnedgång i Rosengård.
2 augusti 2015

Utsatta områden

I en del områden begränsas människors frihet. Många saknar jobb. Skolresultaten är dåliga. Hedersförtrycket växer. Gängkriminella har tagit makten över offentliga utrymmen. Det är…

Fåglar flygandes i solnedgång.
2 augusti 2015

Invandring

Miljontals människor är på flykt runt om i världen. Människor som flyr krig och förföljelse måste få skydd. Asylrätten ska värnas och vi ska…

Integration
2 augusti 2015

Integration

Vi accepterar inte det utanförskap som finns i Sverige. Nya svenskar hamnar i trångbodda förorter präglade av kriminalitet och låga skolresultat.  Mångas frihet och…

26 juli 2015

Nyanlända elever

Sverige har vid flera tillfälle tagit emot barn och unga som flytt från krig och förtryck för att söka sig en fristad hos oss.…

18 juli 2015

Barnäktenskap

Det har under lång tid funnits en mängd kryphål för att äktenskap där en av parterna är under 18 år erkänts, trots att det…

Foto på staplat pappersarbete mot reflekterande bakgrund.
18 juli 2015

Arbetsrätt

Sverige behöver en modern arbetsrätt. Dagens regelverk är anpassade efter en tid när normen var att en person arbetade på samma arbetsplats hela yrkeslivet.…

Man ritar matematiska tabeller på glastavla
18 juli 2015

Arbetskraftsinvandring

Att människor kommer till Sverige för att jobba är bra för vår ekonomi, välfärd och stärker vår konkurrenskraft på världsmarknaden. Svenska företag måste kunna…

Ensam ledsen kvinna stirrandes ut genom fönster.
16 juli 2015

Hedersrelaterat våld och förtryck

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Tiotusentals människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, övervakas…