Se alla

Etikett: Energi

el
5 augusti 2022

Elpriser

Det är Putins krig som gett höga priser på el i Europa, men att Sverige drabbas beror på att regeringens stängningar av kärnkraft och…

10 juni 2022

Energieffektivisering

Nästan all el och värme vi använder i Sverige är klimatneutral. Att minska användningen av hållbart framställd energi måste vägas mot kostnaden på precis…

24 mars 2022

Vätgas

Vätgas används i stor skala i flera industrier. När nu fossila bränslen behöver överges uppstår nya behov, t.ex. i stålindustrin. Idag görs nästan all…

Solpaneler som producerar energi på ett klimatvänligt sätt.
24 mars 2022

Solenergi

Solenergin är ett av de kraftslag som går att bygga ut i stor skala. Det gör den till ett viktigt verktyg i klimatarbetet. Tyvärr…

Humla pollinerar.
24 mars 2022

Biobränslen

Biobränslen som produceras hållbart har stor potential att ersätta fossila bränslen. En stor del av industrins, transportsektorns och fjärrvärmens användning av fossila bränslen är…

Vindkraftverk i anslutning till klipptopp
24 mars 2022

Vindkraft

Vindkraften har växt fort de senaste åren och ger idag ett betydande tillskott till vår fossilfria elmix. När elbehovet ökar är det vindkraften och…

Flygplansspår i skyn.
24 mars 2022

Elektrobränslen

Elektrobränslen görs av infångad koldioxid och vätgas. De ersätter bensin, diesel och flygfotogen. Maskiner och fordon som redan finns kan fortsätta användas utan klimatpåverkan.…

1 april 2019

Klimat

Tydliga mål för klimatpolitiken Globala problem måste få globala lösningar vilket gör att Parisavtalet är den självklara utgångspunkten för våra klimatmål, tillsammans med de…

29 mars 2019

Energi

Låt inte kärnkraftsmotståndet riskera klimatet För klimatets skull behövs fortsatt kärnkraften, vilket även FN:s klimatpanel understryker. Vi har inte råd att stänga kärnkraftverk när…

16 juli 2015

Kärnkraft

Vi måste kunna vara säkra på att el, värme och tillgången på bränslen fungerar oavsett väder och vind. Kärnkraftens styrka är att den levererar…

16 juli 2015

Klimatet

Klimatförändringarna måste stoppas. Vi ska sluta använda fossila bränslen, börja fånga och lagra koldioxid i stor skala och fortsätta binda kol i skog och…