Se alla

Etikett: Äldre

10 juni 2022

Livets slut på egna villkor

Rätten att leva sitt liv på egna villkor innebär även rätten att besluta i livets slutskede. Idag finns det i Sverige ingen laglig möjlighet…

2 februari 2018

Tandvård

Det är hög tid att ta fram nationella tandvårdsprogram och införa uppsökande verksamhet. Inför testverksamhet där tandvården integreras i vårdkedjan, och inför mobil tandvård.…

2 augusti 2015

Äldre i arbetslivet

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i arbetslivet. Fördomar och diskriminering måste bekämpas, och regler och avtal som hindrar äldre att…

Juryklubba och rosa porslinsspargris.
16 juli 2015

Pensioner

Sverige har ett av världens mest stabila pensionssystem. Dagens pensioner finansieras av dem som jobbar och premiepensionen som var och en sparar till själv.…

Porträtt av årsrik dam.
16 juli 2015

Hemtjänst

Vård och hjälp i hemmet är viktigt för individens levnadsstandard, och utförare av hemtjänst måste hålla hög kvalitet i hela landet. Man ska kunna…